Stališča in komentarji


GZS: NE socialnemu sporazumu za poglobitev krize

Ljubljana, 24. januar 2014 - Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) z obžalovanjem ugotavlja, da bi predlogi socialnih partnerjev za socialni sporazum za izhod iz krize 2014-15 na sindikalni strani pomenili poglobitev krize. Zato smo sprejeli odločitev, da bomo temeljito premislili, ali je ob tako velikih razlikah v konceptu vsebine ukrepov sploh smiselno nadaljevati pogovore o socialnem sporazumu, ki bi moral stremeti k izhodu iz krize, ne pa njeni poglobitvi.

Gospodarska rast v Sloveniji je še vedno negativna, gospodarstvo se spopada s številnimi problemi. Brezposelnost Slovenije se spet vrtoglavo povečuje. Stečaji se vrstijo iz dneva v dan. Nujno potrebnih reform, ki jih svetujejo neodvisni strokovnjaki, ni. Politična volja zanje očitno pojenja.

GZS je pred tedni v dobri veri predlagala pogovore o socialnem sporazumu za izhod iz krize. Skupaj z drugimi delodajalskimi organizaciji smo pripravili celovit koncept predlogov s ciljem, v prelomnem letu 2014 iziti iz recesije, ustvariti čim več delovnih mest in znižati obremenitve dela.

Koncept predloga delodajalcev stremi k cilju vzdržne kombinacije ukrepov za hitrejši razvoj (podpora izvozu, zagon strateških investicij, razvojno naravnan proračun in prenova izobraževalnega modela), reform (javnega sektorja, zdravstva, trga dela in javnega naročanja) in nižjih obremenitev gospodarstva (predvsem obremenitve dela in trošarin). Ne verjamemo več, da je mogoče še naprej reševati Slovenijo in njeno gospodarstvo z državnim podpiranjem povečevanja kupne moči doma, ampak z usmeritvijo k večji konkurenčnosti slovenskega gospodarstva na mednarodnih trgih. To je po našem mnenju najpomembnejši, ključni vir posrednega zviševanja gospodarske aktivnosti in kupne oči tudi doma. In s tem največje jamstvo za nova delovna mesta.

Predlog sindikatov v ključnih točkah nasprotuje konceptu predloga delodajalcev. Zagovarja povečanje bremena gospodarstva ali pa že v izhodišču zahteva nadgradnjo socialnih pravic. Ne zagovarja nujnih sprememb, torej reform. Zavrača resno reformo trga dela. Temelji na nadaljevanju takšne socialne in ekonomske politike, ki je bila poleg drugih razlogov med najpomembnejšimi, da smo se znašli v tako globoki krizi.

GZS ob pregledu osnutka koalicijske pogodbe ugotavlja, da v državi ta hip ni prave politične volje, da bi izkoristili priložnost okrevanja na za Slovenijo ključnih evropskih trgih in izšli iz krize. Z veliko bojaznijo se zato oziramo proti letu 2015, ko namesto ozdravitve lahko spet pademo v gospodarsko in socialno brezno.

Danes na pogajanjih o socialnem sporazumu za izhod iz krize 2014-2015 nismo dobili ne s sindikalne ne z vladne strani jasnega zagotovila, da ne bo večjih obremenitev za gospodarstvo. Ugotavljamo, da ob pregledu podrobnih zavez, kljub zapisani zavezi na koncu osnutka koalicijske pogodbe, ni takšnega jamstva niti z vladne strani.

Zato pozivamo sindikate in Vlado RS, da tudi oni temeljito premislijo, kakšen koncept socialnega sporazuma dejansko vodi iz krize, ne pa v njeno poglobitev.

Fotogalerija