Stališča in komentarji


GZS: Kje je minister za gospodarstvo?

Iz številnih krogov v Sloveniji dobivamo ogorčene kritike, ker smo že 64 dni brez ministra za gospodarstvo. Gospodarstveniki nas opozarjajo, da delovanje Vlade RS brez močnega ministra za gospodarstvo samo še poglablja našo krizo.

Slovenija v takšnih razmerah nujno potrebuje sposobnega gospodarskega ministra z močno politično podporo, ker:
- brezposelnost raste, novi delovnih mest skorajda ni,
- številna podjetja iz dneva v dan končujejo v stečajih,
- več sto slovenskih podjetij je nujno čim prej razdolžiti in prestrukturirati,
- zaradi zamujanja pri pripravi dokumentov za črpanje kohezijskih sredstev, nam grozi zamrznitev črpanja avansa sredstev,
- resnih ukrepov na področju podpore slovenskemu gospodarstvu na globalnih trgih ni,
- zagona strateških naložb ni,

Trendi v izvozu in na trgu investicij še zdaleč niso dovolj za prelom v pozitivno rast v letu 2014. Slovenija pa je že več kot dva meseca brez gospodarskega ministra, ki bi moral biti ključni glasnik takšnega preboja, tako znotraj vlade kot zunaj nje. Iz osnutka koalicijske pogodbe je jasno, da takšnega nujnega glasnika gospodarstva v vladi ni.

Gospodarstvo zahteva ministra za gospodarstvo, ki bo dejansko bdel nad razdolžitvijo podjetij, hitrostjo in kvaliteto prestrukturiranja, da bodo podjetja oziroma njihova perspektivna zdrava jedra lahko spet normalno poslovala in najemala kredite. Ministra, ki bo tudi znotraj vlade zahteval nujne reforme. To so izjemno težke naloge, ki jih minister za gospodarstvo brez polne politične podpore, ne bo mogel izvesti.

Vsak dan, ko čakamo, tonemo. Slovenija nima več časa!

 

Fotogalerija