Stališča in komentarji


GZS: NE skrajnim stališčem in demagogiji

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) zagovarja takšno plačno politiko v podjetjih in na državni ravni, ki bo odsev gospodarske in poslovne uspešnosti. To mora veljati za vse deležnike. Če podjetje dobro posluje, bi bilo korektno, da se plače zaposlenim ne znižujejo. Če pa je podjetje v krizi, je smotrno, da z zvišanjem plač obstoječih delovnih mest ne ogrožamo dodatno.

GZS, ki je največja prostovoljna reprezentativna gospodarska asociacija, nikoli ni zagovarjala ali podpirala ukinitve minimalne plače. To smo tudi že večkrat javno izpostavili. Zato ne drži, da se GZS ni distancirala od izjav posameznikov, ki zagovarjajo ukinitev minimalne plače, kot danes v javnem pismu trdi sindikat SKEI.

Kolikor nam je znano, tudi nobena druga delodajalska organizacija ne zagovarja skrajnih mnenj o ukinitvi minimalne plače. Zato zavračamo trditve nekaterih sindikatov, da so takšna mnenja tudi stališča celotnega gospodarstva.

GZS na državni ravni zagovarja plačno politiko, ki bo odsev gibanja bruto domačega proizvoda. Zato smo konec lanskega leta predlagali zamrznitev minimalne plače na dotedanji ravni, dokler ne bi izšli iz recesije, ne pa njene ukinitve. Cilj takšnega predloga je bil preprečiti usihanje številnih delovnih mest v podjetjih z najnižjo dodano vrednostjo. To pa ne izključuje možnosti države, da socialno ogroženim delavcem pomaga z drugimi rešitvami.

Naj ob tem spomnimo, da je slovensko gospodarstvo (zasebni sektor in javne družbe) od začetka krize v novembru 2008 do novembra 2013 po zadnjih podatkih Statističnega urada RS izgubilo že skoraj 100.000 delovnih mest.

Mag. Samo Hribar Milič, predsednik GZS: »Skrajna stališča in demagogija ne vodijo Slovenije iz krize. Apeliramo na socialne partnerje, da skupaj gradimo mostove za izhod iz krize. Skrajna stališča na eni in demagogija na drugi strani ne bodo pomagali ne delavcem, ne gospodarstvu in ne Sloveniji.«

Fotogalerija