Stališča in komentarji


Monopoli niso v korist podjetnikom in obrtnikom

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) kot največja reprezentativna prostovoljna gospodarska zbornica obžaluje enostranski predlog Obrtno podjetniške zbornice Slovenije (OZS) o ustanovitvi Sveta za obrt in podjetništvo, v katerem bi le OZS imela svojega podpredsednika. Odlični podjetniki in mala podjetja so tudi med člani GZS.

Več kot 91 odstotkov članov GZS je iz vrst mikro in malih podjetij. Med njimi so izjemno uspešne družbe, tudi izvozniki, kot so Dewesoft, Vivapen, Maremico, Lotrič meroslovje, Xlab itn. Zato z velikim presenečenjem in hkrati obžalovanjem spremljamo, kako si OZS želi prilastiti monopol nad vladno obravnavo malega gospodarstva. Opozarjamo, da monopoli, tudi takšni, nikakor ne koristijo podjetnikom in obrtnikom, ampak nasprotno.

GZS se strinja, da vladni ukrepi za malo gospodarstvo niso zadostni. Vlada nima dovolj posluha zanj. Prav tako ne izvaja dovolj hitro razvojnih ukrepov za malo gospodarstvo, ki jih je tudi GZS junija lani predlagala v AgendiMG (http://vmg.gzs.si/slo/agenda_mg), to je v seznamu ukrepov za izboljšanje poslovnega okolja za malo gospodarstvo. Dejstvo, da že skoraj 70 dni nimamo ministra za gospodarstvo takšno stanje še poslabšuje, tako v malem gospodarstvu kot gospodarstvu nasploh.

V GZS menimo, da je v tako kritičnih razmerah nujno, da zastopniki malega gospodarstva nastopamo družno in skupaj. Zato ne razumemo, zakaj OZS v Svet za obrt in podjetništvo ne predlaga drugih zastopnikov malega gospodarstva. To bi bilo v korist celotnemu malemu gospodarstvu.

Obenem poudarjamo, da samo ustanovitev takšnega sveta ne bo pripomogla k izboljšanju razmer. Takšen svet je upravičen le, če bo imel dober program in če bo ob podpori vlade učinkovit. Zgolj posvetovalna vloga sveta bi lahko pomenila, da bi bil to še en nov organ na papirju.

Zato GZS predlaga, da vsi zastopniki malega gospodarstva združimo svoje moči in zahtevamo od vlade, da stori dvoje: pravočasno uresniči zaveze, ki jih je že sprejela v svojem Enotnem programu za boljše poslovno okolje in dvig konkurenčnosti, in sprejme druge nujne predloge urgentnih ukrepov za razvoj malega gospodarstva, ki jih doslej še ni sprejela.

Fotogalerija