Stališča in komentarji


Apel Vladi RS: Pripravite ključna izhodišča za Socialni sporazum 2014-2015!


Z novinarske konference, 31.01.2014

GZS: Delodajalske organizacije smo danes Vlado RS pozvale, naj pripravi konsistentna izhodišča za socialni sporazum, ki bo dejansko vodil k izhodi z krize.

Slovenija se nahaja v razmerah,ko potrebujemo socialni sporazum, ki bo dejansko pomagal k izhodu iz krize. Nimamo več časa, da se pogovarjamo o posamičnih vsebinah ali poglavjih brez osnovnih izhodišč, v katerem bodo prioritete, ki jih dejansko lahko izpeljemo in bodo hkrati res pripomogle k izhodu iz krize. Te prioritete morajo biti takšne, da bodo vzdržne in bodo hkrati omogočile bistvene nujne spremembe. Potrebujemo torej izhodišča, ki bodo kompas za učinkovito pripravo socialnega sporazuma za izhod iz krize 2014-2015. Poudarjamo: za izhod iz krize.

Sindikati in delodajalci so pripravili svoje predloge. Delodajalci, med katerimi je tudi Gospodarska zbornica Slovenije (GZS), smo ocenili, da sta koncepta povsem nasprotujoča. Delodajalci zagovarjamo, da je smiseln Socialni sporazum 2014-2015, ki bo omogočil najboljšo in vzdržno kombinacijo ukrepov za razvoj, reforme in razbremenitve gospodarstva.  Kot konsistenten dokument, ne kot nabor posamičnih ukrepov.

Po neuradnih informacijah, ki jih imamo v GZS, koalicijska pogodba ne gre v smeri nujnih sprememb, saj za te ni videti prave politične volje. Brezposelnih je že skoraj 130.000. Število stečajev je rekordno. Gospodarstvo je v zadnjih petih letih izgubilo že 100.000 delovnih mest.

Zato smo delodajalske organizacije danes pozvale vlado, da na podlagi obeh predlogov, sindikalnega in delodajalskega, ter svojega pogleda oblikuje izhodišča za socialni sporazum, s prioritetnimi ukrepi, ki bodo omogočili izhod iz krize. Čas teče. Nimamo več časa za pogajanja o sporazumu brez prioritetnega kompasa.

Delodajalske organizacije, z njimi pa tudi GZS, ugotavljamo, da je koncept, ki vodi Slovenijo iz krize, koncept za rast in nova delovna mesta. Takšen cilj po javnomnenjskih anketah jasno podpira tudi slovenska javnost. Zato še posebej apeliramo na Vlado RS, da pripravi omenjena izhodišča, ki bodo lahko v korist državljanov in drugih prebivalcev Slovenije učinkovito vodila proti izhodu iz krize.

Socialni sporazum za izhod iz krize 2014-2015 je že po imenu krizni sporazum. Če bomo izhajali iz koncepta, ki bi dodatno obremenil gospodarstvo, ne bo več delovnih mest, ampak jih bo manj. Ne bo izhoda iz krize, ampak se bomo še naprej utapljali v recesiji.

Na GZS odločno zavračamo insinuacije, da gre za kupovanje časa, manever ali še kaj, kar je bilo danes izrečeno na skupnem sestanku vladnih, sindikalnih in delodajalskih organizacij. Želimo samo to, da izhajamo iz realih razmer in jasnega koncepta prioritet. Brez tega ne verjamemo, da smo zmožni hitro in učinkovito podpisati kakršenkoli sporazum.  

 

Mag. Samo Hribar Milič, predsednik GZS: »Vlado pozivamo, da hitro pripravi prioritetna izhodišča, ki bodo kompas za učinkovito pripravo socialnega sporazuma za izhod iz krize 2014-2015. Poudarjam: za izhod iz krize!« 

Fotogalerija