Stališča in komentarji

Stališča in komentarji


Urgentne naloge, ki čakajo novega ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo

 • izvajanje jasne razvojne gospodarske strategije
 • učinkovito prestrukturiranje in razdolžitev gospodarstva
 • učinkovito črpanje sredstev iz kohezijskih sredstev v obdobju 2007-2013
 • podpis dokumentov za učinkovito črpanje evropskih razvojnih sredstev v perspektivi 2014-2020 z Evropsko komisijo do 31. marca
 • krepitev (mednarodne) konkurenčnosti slovenskega gospodarstva prek priprave in izvedbe strategije pametne specializacije
 • debirokratizacija poslovnega okolja
 • zahteva po učinkovitih reformah v državi, ki bodo povečale učinkovito podporo gospodarstvu, 
 • sistemske rešitve za odlog plačila davkov, obrokov posojil in drugih obveznosti v naravni nesreči prizadetih podjetij,
 • sprememba politike subvencij od podeljevanja v soinvestiranje razvoja
 • smiselna reorganizacija Spirita in ustanovitev nove avtonomne tehnološke agencije, ki bo učinkovito povezala RR sfero in gospodarstvo
 • odprava zastojev v pripravi zakonodaje
 • odprava blokad za zagon javnih in zasebnih investicij
 • boljše poslovno okolje za gospodarstvo (razbremenitev podjetij),
 • gospodarno javno naročanje, primerni vstopni pogoji in zavarovanja za izvajalce
 • učinkovitejša koordinacija odločevalcev in institucij za podporo izvozu in internacionalizaciji,
 • jasna strategija in konkurenčni pogoji za domače in tuje investitorje, ki prinašajo znanje in nova delovna mesta,
 • turistična promocija in aktivnosti za podporo turizmu
 • ukrepi za spodbujanje podjetništva in samozaposlovanja

Fotogalerija