Stališča in komentarji

Stališča in komentarji


Čigava je odgovornost in kje so pravi razlogi za razveljavitev 30 milijonskega razpisa Spirit

V gospodarstvu smo ogorčeni nad postopki izvajanja razpisa »Program za spodbujanje razvoja novih produktov v letih od 2013 do 2015 - RNP 2013« ter postopki njegove razveljavitve z javno objavo o odstopu od pogodbe med MGRT in Javno agencijo SPIRIT.

Ogorčeni smo nad nedelovanjem sistema na resornem ministrstvu in agenciji Spirit, ki dopušča najmanj nestrokovnost in birokratski pristop v vseh fazah od priprave, objave, sprememb in celo razveljavitve tega in podobnih razpisov, posameznih pogodb, itd…

Dokaz za nepremišljeno, tudi nenadzorovano oblikovanje in zniževanje vstopnih pogojev, poenostavitev v zvezi z upravičenimi stroški, nejasno razširjenim statusom prijaviteljev, je prek 960 prijav do prvega roka prijav. Najmanj toliko pa je še prijav do drugega roka, ki jih administracija še ni razkrila.

Že zgolj zaradi tega terjamo odgovornost za škodo, ki bo povzročena veliki večini prijaviteljev, ki so v nesporne prijave vložili čas in denar, ker jih je nenazadnje k temu odzivu pozival razpis.

Številna podjetja so nas v zadnjih dneh opozarjala na stroške in izgubo časa in sredstev, ki bo posledica takšnega nestrokovnega, spornega in birokratskega pristopa k razpisu. V kolikor v tem primeru ni mogoče reševati nastalih razmer zgolj z razveljavitvijo ocenjevanja prijav, pozivamo odgovorne, da čim prej rešijo situacijo na drugačen način. Projekti na podlagi tega razpisa morajo namreč biti zaključeni do konca leta 2014, sicer bodo sredstva zanje izgubljena.

Zagotovo pa je učinkovito vodeno ministrstvo v polni zasedbi ter avtonomna, kadrovsko in finančno kompetentna Tehnološka agencija, ki jo gospodarstvo terja vse od združitve v SPIRIT, porok za to, da se v kali preprečijo tako nepremišljeni postopki in ravnanja, kot je primer s tem  razpisom.

 

Čas je, da za vse nastale posledice poleg ministrov odgovarja tudi administracija. 

Fotogalerija