Stališča in komentarji


Metod Dragonja bi lahko bil močan gospodarski minister

Na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) menimo, da je predlagana kandidatura za ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo obetajoča.

Ob močni politični podpori bi bil Metod Dragonja lahko močan gospodarski minister. To pomeni, da bi lahko uveljavil tudi drugačno gospodarsko in ekonomsko politiko, kot smo ji bili priča v zadnjih letih, vključno z bolj zdravo podporo države ključnim slovenskim gospodarskim razvojnim projektom. Denimo tistim, ki se sofinancirajo s subvencijami ali drugimi oblikami državnega ali evropskega financiranja.

Kaj na GZS vidimo kot njegove prednosti:

  • njegovo poznavanje pomena internacionalizacije slovenskega gospodarstva, tako na področju izvoza in izvoznih trgov (dolga leta je delal v Rusiji) kot tudi na področju tujih investicij (vodil je Lek ob Novartisovem prevzemu - prav Lek je zgleden primer tuje investicije, saj se je število zaposlenih v tej družbi v zadnjem obdobju še povečalo),
  • njegovo dobro poznavanje pomena razvoja in programov z visoko dodano vrednostjo ter tudi pomen visokega izobraženega razvojnega kadra za nadaljnji razvoj slovenskega gospodarstva (Lek je razvojno izjemno intenzivna družba),
  • deloval je v banki, kar je zelo pomembna izkušnja zaradi pričakovanega razdolževanja in prestrukturiranja slovenskega gospodarstva,
  • pozna delovanje znotraj slovenske vlade in državne uprave, saj je že bil minister za gospodarstvo,
  • ima ugled, kar je bistvenega pomena, da bi lahko tudi znotraj vlade zagovarjal ključne naloge, ki jih mora Slovenija izvesti, če si res želimo čim prejšnjega izhoda iz krize.

Obenem bi radi še enkrat zavrnili v medijih večkrat pojavljajoče se informacije, da je GZS predlagala svojega kandidata za ministra. GZS nikdar ni bila predlagateljica kandidatov za ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo. Tudi predlog za kandidaturo izvršne direktorice na GZS Alenke Avberšek za ministrico je bil predlog predsednice vlade.

Poudarjamo, da je odločitev o kandidaturi osebna odločitev vsakega posameznika. GZS je takratni predlog o kandidaturi Alenke Avberšek, ki je prišel s strani predsednice vlade, podprla. Ni pa bila, kot rečeno, predlagateljica.

Fotogalerija