Stališča in komentarji


GZS: Zadolžujemo se. To ni razlog za evforijo!

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) opozarja, da ob novem zadolževanju Slovenije ni čas za evforijo. Kako bomo odplačevali še vedno visoke obresti in glavnico dolga, če ne bo gospodarske rasti in novih delovnih mest?  

Sodeč po različnih stališčih, tudi političnih, ki jih te dni spet zasledimo v javnosti, se v Sloveniji še vedno ne zavedajo vsi, kako zelo nevaren je "stampedo" zadolževanja, ki se še kar nadaljuje. Zadnja izdaja državnih obveznic je zato vnovičen preizkus zrelosti celotne slovenske družbe, tudi z zornega kota, kako bomo z izposojenim denarjem ravnali.

Ali se bo neodgovorno in nepremišljeno zapravljanje nadaljevalo ali pa bomo vendarle z izposojenim denarjem odslej ravnali bolj odgovorno?

Guverner Banke Slovenije dr. Boštjan Jazbec je že pred meseci odkrito opozoril, da bo: "Brez gospodarske rasti, sanacija bank zaman." Zato na GZS ob novem zadolževanju Slovenije vnovič pozivamo vlado, gospodarske družbe, socialne partnerje in vse druge pomembne deležnike, da sprejmemo in usmerimo vse možne ukrepe v višjo gospodarsko rast, ohranitev in kreiranje novih delovnih mest.

Vso energijo, napore in sredstva je v prihodnjem obdobju nujno usmeriti v ukrepe za povečanje uspešnosti slovenskega gospodarstva, zlasti na tujih trgih, ključne reforme, pa tudi razbremenitev, ne pa dodatno obremenitev gospodarstva. Prva koraka k temu sta lahko izhodiščni predlog socialnega sporazuma, ki ga v teh dneh pripravlja Vlada RS, ter koalicijska pogodba.

Obljube niso dovolj. Nujna so dejanja. Naravni nesreči lahko sledi še hujša nacionalna nesreča.

Moramo strniti svoje vrste in se tej nesreči izogniti.

 

Predsednik GZS, Samo Hribar Milič: "Če bomo izposojene dolarje vnovič zapravljali za tekočo porabo, neproduktivne projekte in bomo zanemarili razvoj, bomo v očeh naslednjih rodov najbolj neodgovorna generacija v zgodovini samostojne Slovenije."

Fotogalerija