Stališča in komentarji


Stališče GZS do predloga zakona o začasnem in občasnem delu dijakov in študentov

Gospodarska zbornica Slovenije ne nasprotuje uvedbi začasnega in občasnega dela dijakov in študentov, vendar opozarjamo, da je potrebno uvesti in uveljaviti omejitve tudi na strani študentov, ne samo na strani gospodarstva. Podpiramo znižanje obremenitve študentskega dela za delodajalce in dosledno uvedbo načela »vsako delo šteje«. 

 

Več v prilogi.


Pripeti dokumenti

Fotogalerija