Stališča in komentarji


Vladi RS: Takoj umaknite predlog o višjih trošarinah!

 

Vlada z ukrepi za krpanje proračunske luknje znova obremenjuje podjetja in s tem ogroža celo delovna mesta pri izvoznikih. Pozivamo Vlado RS, naj takoj preneha s takšnimi potezami.

Ministrstvo za finance je danes med drugim predlagalo višje trošarine na energente, ki bodo vnovič obremenili industrijo, in to zlasti izvozno. Če k temu dodamo, da je veliko podjetij iz jeklarske, papirne, kemijske, gradbene industrije v tuji lasti, je to tudi vnovično izjemno slabo znamenje tujim investitorjem. Takšne poteze pomenijo nov avtogol prizadevanjem za oživitev gospodarstva.

V Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) obvestilo o dvigu trošarin na energente razumemo kot preziranje naporov gospodarstva, predvsem izvoznikov kot glavnih nosilcev pozitivnih obetov rasti gospodarstva, ki pa jim domače poslovno okolja nalaga le vedno nove in nove obremenitve. S tem je tudi prelomljena obljuba iz koalicijske pogodbe, da »ne bo novih davkov«.  

Države EU, ki imajo predpisane višje trošarinske stopnje za energente, praviloma vedno sprejmejo tudi učinkovit način vračil trošarin za industrijo, zlasti velike porabnike, izvoznike, ETS zavezance in tiste, ki sledijo načelom učinkovite rabe energije. V Sloveniji take prakse ni. S trošarinami vedno znova linearno obremenjujemo vse porabnike, kljub pobudam gospodarstva, da bi se stopnje diferencirale za določene skupine porabnikov energentov.

Spomnimo, da je krpanje proračunske luknje posledica razveljavitve davka na nepremičnine na ustavnem sodišču, kar je posledica slabe priprave zakona na ministrstvu za finance. Zdaj pa to isto ministrstvo svojo napako popravlja tako, da med drugimi obremenjuje energetsko intenzivne družbe, izvoznice. Še več. Prav slednjim je bilo na sestanku s predsednico vlade konec februarja celo obljubljeno, da bodo v vladi zaradi njihove velike obremenitve s trošarinami, prispevki za shemo za obnovljive vire energije, kuponi ETS in omrežninami poiskali rešitve za njihovo razbremenitev.

Mesec in pol pozneje vlada ravna prav nasprotno in še dodatno obremenjuje ta podjetja in celotno gospodarstvo. GZS odločno zavrača takšna dejanja vlade in zahteva njihov takojšnji umik!

 

Predsednik GZS, mag. Samo Hribar Milič: "Pozivamo vlado, da takoj umakne nove obremenitve gospodarstva. Sprašujemo se, kakšen smisel imajo sicer zaveze iz koalicijske pogodbe. Kdo jim sploh še zaupa?"

Fotogalerija