Stališča in komentarji

Stališča in komentarji


Evropska komisija Sloveniji: Od besedičenja k akciji!

Za razliko od novembrskega poročila Evropske komisije, ko smo bili pohvaljeni za napredek, nam tokrat priporoča jasne zadolžitve, vključno s kratkimi izvedbenimi roki do konca letošnjega leta. Še vedno velja, da moramo in  smo sposobni domačo nalogo narediti sami.
 
Evropska komisija v svojem današnjem poročilu Sloveniji nalaga vrsto že dalj časa aktualnih priporočil, vezanih na ukrepe za ponovni zagon gospodarstva in fiskalno konsolidacijo. Poudarja pa zahteve za konkretne ukrepe na področjih sanacije bančnega sistema, privatizacije bank in  državnega premoženja, prestrukturiranja podjetij - z roki in nosilci za njihovo izvedbo do konca leta 2014.
 
Med manjkajočimi strategijami, ki jih je treba pripraviti v drugi polovici leta, je bistvenega pomena tudi zahteva EK za pripravo akcijskega načrta za prestrukturiranje podjetij: katera podjetja, na kakšen način in kdaj in zakaj bodo poslovno in finančno prestrukturirana. Ukrep se nanaša na okoli 10.000 prezadolženih podjetij s prek 50.000 zaposlenimi. 
 
Evropska komisija nam bolj neposredno kot doslej sporoča, da do konca leta pričakuje doslej neizvedljivo: med socialnimi partnerji usklajen celovit socialni sporazum. Ta mora vključevati ukrepe, s katerimi bo Slovenija zagotovila konkurenčno plačno politiko, strukturne reforme, ki ne bodo prizadele domačega povpraševanja, temveč spodbudile ohranjanje in ustvarjanje novih delovnih mest. 
 
Ni nepomembno, da nas v času priprave razvojnih dokumentov za črpanje EU sredstev v FP 2014-2020 posebej opozarja tudi na učinkovitejšo pripravo in izvajanje Strategije pametne specializacije ter Prometne strategije, ki sta ključnega pomena za dostop do EU sredstev od leta 2015 dalje.
 
Evropska komisija nam postavlja ogledalo za ključne vsebine, ki bi se jih morali lotiti sami, in to že zdavnaj! Na te ukrepe Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) vseskozi opozarja tudi v okviru svojih ključnih dokumentov, Agende 46+ in AgendeMG.
 
Da bi Slovenija lahko izvedla zahtevane naloge, vključno z bojem proti sistemski korupciji, potrebuje delujočo, odlično organizirano in odločno vlado. Tako, ki bo sposobna najti konsenz za tiste prioritete razvoja Slovenije, ki jim bodo zavezane vse vlade, ta in naslednje. 
 

 

Fotogalerija