Stališča in komentarji

Stališča in komentarji


Vlada za ekonomsko osamosvojitev

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) ob današnji potrditvi v Državnem zboru RS čestita novemu predsedniku Vlade RS dr. Miru Cerarju in vsem ministrom nove, 12. slovenske vlade. Želimo jim čim več uspeha na poti, kot je dejal novi minister za finance dr. Dušan Mramor, k ekonomski osamosvojitvi Slovenije.

Po štirih mesecih Slovenija vnovič dobiva vlado s polnimi pooblastili, ki pa jo čakajo težke in odgovorne naloge. Slovenija pada na mednarodnih lestvicah konkurenčnosti, investitorji se je izogibajo, kljub rasti bruto domačega proizvoda (BDP) v zadnjih mesecih pa realno še vedno dosegamo le 92,5 odstotka BDP na prebivalca iz leta 2008.

GZS se povsem strinja z osnovnim ciljem, ki ga je pred dnevi na zaslišanju pred parlamentarnim odborom izrekel novi finančni minister dr. Dušan Mramor. Naslednji veliki cilj Slovenije mora biti njena ekonomska osamosvojitev, ta pa ni mogoča brez konsolidacije javnih financ in gospodarske rasti.

Gospodarsko rast bo težko dosegati, če ne bomo razbremenili gospodarstva in izvedli nekaterih nujno potrebnih reform. Med drugim tistih sprememb, na katere nas opozarja tudi Evropska komisija. Ne zaradi Evropske komisije, ampak zaradi nas samih. Manevrskega prostora za nov razvojni zagon nimamo veliko, zato bo nujno pritegniti investitorje, bolj učinkovito prestrukturirati prezadolženi del gospodarstva in prestrukturirati javno porabo. Vse s ciljem ekonomske osamosvojitve.

Vladi RS na tej poti želimo veliko uspeha. GZS ji bo pri tem v pomoč s svojimi predlogi in mnenji, ki smo jih julija letos že objavili v Gospodarski agendi GZS za novo Vlado RS (več na /65280). Te predloge želimo še naprej razvijati v dialogu s politiko, stroko in socialnimi partnerji.

Obenem smo prepričani, da mora Slovenija ukrepati hitro in odločno, saj časa ni veliko. Med drugim se tudi konjunktura na naših izvoznih trgih, ki je bila prek izvoza glavni motor gospodarske rasti v zadnjih mesecih, že ohlaja.

Samo Hribar Milič, predsednik GZS: V Sloveniji moramo delovati kot tim, ki bo pragmatično izkoristil številne priložnosti in potenciale v mednarodnem in domačem okolju. Tako bomo najbolj učinkovito poskrbeli tudi za nova delovna mesta.

Fotogalerija