Stališča in komentarji

Stališča in komentarji


Komentar: Kdaj bo konec izčrpavanja gospodarstva?

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) obžaluje včerajšnjo izjavo predsednika vlade dr. Mira Cerarja o tem, da bo moralo tudi gospodarstvo prispevati svoj delež. Sodimo, da je predsednik Vlade RS s tem pokazal, da ne obravnava vseh v državi z enakimi vatli.

Včeraj se je predsednik Vlade RS, dr. Miro Cerar, z naslednjimi besedami odzval na torkovo prekinitev sodelovanja GZS na pogajanjih za socialni sporazum za gospodarsko rast in nova delovna mesta 2015-16, vse dotlej, dokler ne bo vlada umaknila napovedane dodatne obremenitve gospodarstva: "V tej situaciji so sindikati pokazali dovoljšnjo mero razuma in smo sklenili sporazum, tudi študenti so pokazali določeno mero razumevanja. Zdaj bo moralo tudi gospodarstvo dati svoj delež, da bomo vsi skupaj lahko potegnili pozitivne učinke."

Navajamo dejstva:

1. Vlada RS, kljub nalaganjem višjih dajatev gospodarstvu v zadnjih letih, predvsem v nekaterih sektorjih, z rebalansom proračuna 2015 zahteva 92 milijonov evrov dodatnih dajatev, ob tem da bo gospodarstvo dodatno obremenjeno tudi z dajatvami za druge javne blagajne (s prispevki za učinkovito rabo energije, s prispevki za obnovljive vire energije, iz naslova obremenitve študentskega dela, davka na finančne in zavarovalne storitve ...).

2. Primerjalno je Vlada RS v pogajanjih s sindikati javnega sektorja izpogajala le približno 20 milijonov evrov prihranka, pa še to ob parafiranju ni bilo povsem jasno.

3. V gospodarstvu smo od leta 2008 izgubili več kot 90.000 delovnih mest, javni sektor jih je, sredi krize, po Ajpesovih podatkih povečal za 3.500, po podatkih Sursa celo za 11.600.

4. Pri čemer so po podatkih Ajpesa neposredni uporabniki (vladne službe, ministrstva in upravne enote) zmanjšali število zaposlenih za 2.500. Torej jih je širši javni sektor povečal še za bistveno več kot 3.500. Med njimi izobraževanje, zdravstvo, kultura ... Prav tisti, s katerimi je Vlada RS v ponedeljek sklenila kompromis.

5. Od septembra 2007 se je masa plač v zasebnem sektorju nominalno povečale za 10 odstotkov, v javnem za 15 odstotkov.

6. Ne bomo naštevali vsega, toda v zadnjih dveh letih so vlade dodatno obremenile gospodarstvo z:

  • višjimi obremenitvami različnih oblik dela, ne da bi pri tem hkrati razbremenile redna delovna razmerja,
  • višjim davkom na dodano vrednost,
  • višjimi trošarinami na energente,
  • višjimi prispevki za obnovljive vire energije,
  • upravičenim bojem in izplenom od boja proti sivi ekonomiji, a brez sorazmernih razbremenitev davčnih zavezancev,
  • višjimi prispevki za samostojne podjetnike,
  • višji prilivi v zdravstveno blagajno ...

Mag. Samo Hribar Milič, predsednik GZS: »Mar ni gospodarstvo že dovolj prispevalo?«

Fotogalerija