Stališča in komentarji

Stališča in komentarji


Grožnje delovnim mestom so le deloma odstranjene

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) pozdravlja umik zakona o posebni trošarini na brezalkoholne pijače z dodanim sladkorjem. S tem smo se izognili dodatni obremenitvi gospodarstva v višini 8 milijonov in posledično nevarnosti večjega odpuščanja delavcev v tej panogi, selitvi proizvodnje in celo morebitnem koncu poslovanja kakšnega od podjetij iz slovenske industrije pijač. Vendar pa vse grožnje za izgubo delovnih mest zaradi rebalansa proračuna za leto 2015 s tem še niso odstranjene.

Vlada denimo še ni umaknila namere, s katero želi v proračun dobiti kar 30 milijonov evrov, in sicer z ukinitvijo oprostitve dajatve za izpuste toplogrednih plinov.

Energetsko intenzivnim podjetjem ob omenjeni dodatni obremenitvi grozijo tudi višji prispevki za učinkovito rabo energije in za obnovljive vire energije. Stroški energije v slovenskih energetsko intenzivnih podjetij, kot so papirnice, steklarne, proizvodnja jekla, proizvodnja aluminija, opekarne, proizvodnja gradbenega materiala, cementarne in del kemične industrije, so v primerjavi z drugimi gospodarskimi podjetji, izjemno visoki, prav zaradi dodatnih obremenitev na energente.

Mag. Samo Hribar Milič, predsednik GZS: »Vnovič apeliramo na Vlado RS, naj umakne zahtevo po dodatnih obremenitvah!«

Fotogalerija