Stališča in komentarji


GZS o vladnih ukrepih: napredek znaten, a še ne povsem zadovoljiv

Ljubljana, 9. januar 2014 - Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) pričakuje, da bo Vlada RS kmalu sprejela pripravljajočo se ustrezno novo shemo državnih pomoči za obnovljive vire energije in da res ne bo dodatno obremenila energetsko intenzivnih podjetij z dajatvijo zaradi izpustov toplogrednih plinov. Ob predprazničnih, spremenjenih ukrepih Vlade RS, bi bil tako v primerjavi s prvotno načrtovano obremenitvijo gospodarstva storjen velik napredek. Ker se po dostopnih informacijah pogajanja o predlogu socialnega sporazuma približujejo koncu, bomo konstruktivno in temeljito preučili končno besedilo sporazuma, o samem podpisu pa bo odločal upravni odbor GZS.

Spremenjeni predpraznični vladni ukrepi so napredek v primerjavi s prvotnimi namerami Vlade RS, vendar še vedno dodatno obremenjujejo tako energetsko intenzivna podjetja kot gospodarstvo glede na lanske obremenitve, kažejo prve ocene Gospodarske zbornice Slovenije (GZS). Predvsem ni več tolikšne neposredne ogroženosti delovnih mest.

Če bo Vlada RS sprejela še novo shemo državnih pomoči za obnovljive vire energije in če res ne bo dodatno obremenila energetsko intenzivnih podjetij z dajatvijo zaradi toplogrednih izpustov, bo rešitev bistveno ugodnejša za gospodarstvo. V tem hipu oba ukrepa še nista uresničena. Podrobnejše informacije o oceni učinkov vladnih ukrepov na gospodarstvo bomo predstavili na tiskovni konferenci prihodnji teden.

Vlada RS je z začetkom januarja dvignila ceno za izpuste toplogrednih plinov in tudi prispevke za učinkovito rabo energije. Ni pa še uradno umaknila namere, da bi z dodatno dajatvijo iz naslova izpustov toplogrednih plinov, ki je v drugih članicah EU ne poznajo, dodatno obremenila energetsko intenzivna podjetja. Tudi nove sheme državnih pomoči za obnovljive vire energije,  ki bi v skladu z novimi smernicami Evropske unije povečala konkurenčen položaj slovenski industriji, še ni objavila.

Kot je znano, je GZS decembra lani na podlagi sklepa upravnega odbora prekinila sodelovanje na pogajanjih za predlog socialnega sporazuma, dokler Vlada RS ne umakne napovedanih dodatnih obremenitev gospodarstva.

Ker se po dostopnih informacijah pogajanja o predlogu socialnega sporazuma približujejo koncu, bomo konstruktivno in temeljito preučili končno besedilo sporazuma, o samem podpisu pa bo odločal upravni odbor GZS. Ocena dokumenta bo temeljila na prvotnih ciljih gospodarstva, da z novim sporazumom zagotovimo ukrepe za boljše poslovno okolje, razbremenitev gospodarstva in nov razvojni zagon, ob zagotovitvi vzdržne socialne varnosti.

V zadnjih mesecih smo vse aktivnosti osredotočili na ključni cilj, da se okrepi konkurenčnost slovenskega gospodarstva, in sicer z namenom preprečitve novih obremenitev, ohranitve in kreiranja delovnih mest.

Delovna mesta so največje jamstvo socialne varnosti in življenjskega standarda. 

Fotogalerija