Stališča in komentarji


Za pregleden in strateško koristen umik države iz gospodarstva


mag. Samo Hribar Milič, predsednik GZS


Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) podpira privatizacijo slovenskega gospodarstva, in sicer na pregleden in strateško premišljen način. Dejstvo je, da je umik države in s tem politike iz gospodarstva nujen zaradi več razlogov.

V Sloveniji je pod neposrednim ali posrednim lastniškim vplivom države več kot 600 podjetij in pretežni del bančnega in zavarovalniškega sektorja, ki skupaj zaposlujejo 95.000 ljudi. Vzajemna povezanost gospodarskih družb in finančnega sektorja onemogoča boljši in hitrejši gospodarski in splošni razvoj države ter predstavlja breme za davkoplačevalce.

Nedvomno so tudi izkušnje iz preteklosti pokazale, da je slovenska država slabo upravljala svoje premoženje, pa naj gre za poslovanje podjetij ali tudi privatizacijske postopke, predvsem v prejšnjem desetletju. Državne družbe so bile pogosto bankomat za različne politične cilje in interese s politiko povezanih delov elit v družbi. Slabo poslovanje družb v državnem lastništvu je državi prineslo 1,5 milijarde EUR manj potencialnega dobička.

Zato se GZS zavzema za privatizacijo, ki bo pregledna in bo strateško koristna za Slovenijo, njeno gospodarstvo, zaposlene in davkoplačevalce. Z umikom države iz lastništva dobršnega dela finančnih ustanov in podjetij se bomo šele približali povprečnemu razmerju med državnim in zasebnim lastništvom gospodarskih družb v EU. Predvsem pa bomo s tem v Slovenijo privabili svež kapital, sveže poslovne ideje, novo znanje in nove tržne priložnosti za podjetja.

Privatizacija je torej nujna za nov razvojni zagon Slovenije, seveda če je pregledna in preudarna. Kot mora biti pregledno in preudarno tudi ravnanje s kupnino od privatizacije, ki naj bo namenjena zniževanju dolga države.

Pri tem na GZS opozarjamo, da prav "preudarnost, premišljenost in strateško usmerjenost" nekateri akterji v javni razpravi o privatizaciji izrabljajo tudi kot izgovor proti umiku države iz gospodarstva. Takšni argumentaciji GZS nasprotuje, saj menimo, da brez umika države in s tem politike iz dobršnega dela gospodarstva ne moremo ne uspešno razvijati slovenskega gospodarstva ne uspešno tekmovati na globalnih trgih.

Podatki, ki govorijo v prid privatizaciji

  1. Poslovanje bank. V zadnjih devetih letih so banke v tuji lasti ustvarile 200 milijonov evrov dobička. Domače banke, med katerimi izrazito prevladujejo državne, pa 3,2 milijarde evrov izgube. Lani so tuje banke glede na leto 2005 zaposlovale deset odstotkov več uslužbencev, domače banke pa osem odstotkov manj.
  2. Poslovanje državnih podjetij. Državna podjetja, brez finančnega sektorja, ki so poslovala z dobičkom, so po uradnih podatkih Ajpesa v letu 2013 ustvarila 620 milijonov evrov dobička. Tista, ki so poslovala z izgubo, so ustvarila 770 mio evrov izgube. Kot celota so državna podjetja tako ustvarila 140 milijonov evrov neto izgube.

 

 

Fotogalerija