Stališča in komentarji


OECD konservativen v napovedih, opozorila ostajajo

 

Navzgor popravljena ocena OECD gospodarske napovedi za Slovenijo v primerjavi z jesensko napovedjo je bila pričakovana. Z oceno rasti v višini 1,8 % v 2015 in 1,9 % v naslednjem letu je OECD še vedno med bolj konservativnimi. Njegova ocena zasebne porabe, ki naj bi se okrepila za zgolj 0,3 %, je občutno nižja kot to menijo ostali analitiki (0,9 %). Tudi investicije naj bi v letošnjem letu porasle za 2,3 %, za 1 odstotno točko manj kot menijo ostali analitiki.

Sicer tudi po ocenah OECD izvoz ostaja ključna komponenta rasti, vezana na šibek evro in nižje cene vhodnih surovin. To povečuje dobičkonosnost slovenske industrije, kar posledično vpliva na rast zaposlovanja in plače v zasebnem sektorju. Napoved izvoza sicer ne odstopa bistveno od povprečja ostalih analitikov.

Tudi napovedi podjetij za leti 2015 in 2016, ki smo jih z anketo za spomladansko napoved preverjali na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS), kažejo več realnega optimizma kot slabega pol leta nazaj. Tako se zadnja ocena SKEP GZS, da bo BDP v letu 2015 porasel za okoli 2% in nekaj manj v letu 2016, bliža ocenam ostalih domačih in mednarodnih institucij.

Po našem mnenju aktualna ocena gospodarske rasti OECD-ja nekoliko podcenjuje rastoči optimizem potrošnika, ugodnejšo klimo za investiranje v industriji in tudi učinke obrestne mere na rast, ki so se končno začele zniževati tudi v Sloveniji.  

OECD opozarja na ključna tveganja in priporočila za pospeševanje rasti, ki bi jih bilo nenazadnje potrebno vključevati tudi v aktualni Nacionalni reformni program. Tako kot GZS tudi OECD izpostavlja nujnosti uvedbe strukturnih reform, kot eno ključnih cokel gospodarskega razvoja pa omenja nizke poslovne investicije in visoko zadolženost podjetij ter njihovo prepočasno prestrukturiranje. Opozarja na neaktivno vlogo bank pri prestrukturiranju in s tem povezanimi narodnogospodarskimi stroški. Dejstvo, da je javna poraba nad povprečjem v OECD državah in se je v zadnjih letih še povečala, potrjuje nujnost njenega optimiranja tudi v prihodnje.

 

Fotogalerija