Stališča in komentarji

Stališča in komentarji


Slovenija nujno potrebuje zlato investicijsko pravilo

Vlada v predlogu proračuna 2016–2017 predvideva znižanje investicijskih sredstev kar za 283 milijonov evrov, kar je 30% manj kot letos! Posledice za gradbeništvo, inženiring in povezane dejavnosti bodo hude. Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) zato predlaga uvedbo zlatega pravila vlaganj v prometno infrastrukturo.

 

Če se bo predvideno znižanje dejansko zgodilo, bomo v naslednjih dveh letih ponovno dosegli zgodovinsko dno investicij v Sloveniji. Ker smo v zadnjih letih spoznali posledice takšne situacije, je nujna takojšnja priprava ukrepov države za ublažitev posledic tako visokega padca investicij. Sprašujemo se, ali se snovalci proračuna in ministrstva za infrastrukturo, gospodarski razvoj in tehnologijo ter finance zavedajo posledic tako nepredvidljivega načrtovanja prometne infrastrukture in ponovnega znatnega znižanja vlaganj, ki se kaže v proračunu.

Gradbeništvo in z njim povezane dejavnosti se utegnejo znajti v zelo veliki krizi. Po podatkih statističnega zavoda Slovenije je bilo v prvih sedmim mesecih podpisanih za 45% manj novih pogodb kot v enakem obdobju lani, od tega na gradbeno inženirskih objektih za 35% manj, na stavbah pa kar za 55% manj. Precej konzervativna napoved kaže na padec obsega del vsaj za 26%.Tako je ogroženih okoli 10.000 delovnih mest v gradbeništvu.

Združenje za svetovalni inženiring pri GZS predlaga, se v operativnem programu izdela načrt vlaganj v prometno infrastrukturo in zagotovijo višja sredstva, kar bo omogočilo enakomernost in predvidljivost vlaganj z večletnimi drsnimi plani za celotni in za posamezni prometni sektor (predvsem ceste in železnice). Ne pa, da bomo znova soočeni z velikimi negativnimi oscilacijami, ki bodo prizadela izvajalce infrastrukturnih investicij.

 

Zahtevamo »zlato pravilo« vlaganj v prometno infrastrukturo, kar pomeni:

-          enakomerno planiranje in realizacijo na projektih prometne infrastrukture skozi daljše obdobje,
-          5- ali 6-letni drsni plan (vsako preteklo leto se nadomesti z novim),
-          enakomerna letna vlaganja v posamezne sektorje, kot so ceste in železnice. 

Organizirane in gospodarsko razvite države delajo natančno tako, kot je opisano in na primeru Avstrije prikazano v pripetem članku, ki je danes izšel tudi v publikaciji Svetovalni inženiring, ob strokovnem posvetu Združenja za svetovalni inženiring pri GZS.

Generalni direktor GZS mag. Samo Hribar Milič: »Če bi v Avstriji namenjali tako majhen delež javnih financ za investicije v javno infrastrukturo kot pri nas, bi tudi tam imeli luknjaste ceste in na tisoče dodatnih brezposelnih.«


O "zlatem pravilu"  tudi na konferenci Svetovalni inženiring in njegova vloga v investicijskem procesu

Pripete datoteke

Fotogalerija