Stališča in komentarji

Stališča in komentarji


Končno: obetajo se nam sistemske spremembe poklicnega zavarovanja …….

V sistem poklicnega zavarovanja so vključena delovna mesta, ki zaradi tehnoloških in organizacijskih sprememb vanj ne sodijo več ali sploh več ne obstajajo. Končno bodo seznam prečistili. GZS pričakuje rešitev v šestih mesecih.

Na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) smo zadovoljni, da se je na današnji seji Ekonomsko socialnega sveta zaključilo obdobje dolgih in napornih pogajanj za novelo Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) glede poklicnega zavarovanja. Ključen cilj, ki ga GZS v zvezi z novelo zasleduje, je prečiščenje seznama delovnih mest, za katero je obvezno plačevanje prispevka za poklicno pokojninsko zavarovanje. Čiščenje seznama bi moralo pomembno razbremeniti delodajalce, ki so vključeni v sistem. Na problematiko neutemeljenega obremenjevanja delodajalcev s prispevkom za poklicno zavarovanje ter na nujnost sistemskih sprememb na tem področju, na Gospodarski zbornici Slovenije opozarjamo že vrsto let.

V sistem poklicnega zavarovanja morajo delodajalci vključiti tista delovna mesta, ki so posebno težka in zdravju škodljiva, in delovna mesta, ki jih po določeni starosti ni moč uspešno poklicno opravljati. Vanj je vključenih okoli 45.000 zavarovancev, od tega okoli 27.000 tistih, za katere morajo delodajalci v tem trenutku plačevati dodatni prispevek. V vseh letih je bilo tako iz naslova tega prispevka vplačanih okoli 660 milijonov eurov.

V letu 2013 je GZS s svojo vztrajnostjo pomembno znižala prispevno stopnjo. Predlagana novela ZPIZ-2 je nadaljevanje naših intenzivnih prizadevanj za ustrezno ureditev tega področja. Novela je podlaga za dosego našega ključnega cilja - čiščenje registra delovnih mest, ki bo še temeljiteje razbremenil delodajalce.  V sistem poklicnega zavarovanja so namreč vključena tudi delovna mesta, ki zaradi tehnoloških in organizacijskih sprememb vanj ne sodijo več ali sploh več ne obstajajo.

Predlagatelj novele napoveduje, da bo ta sprejeta po skrajšanem postopku in naj bi stopila v veljavo s 1.1.2016. Vzporedno s zakonodajnim postopkom bodo tekla pogajanja za vsebino uredbe o merilih in kriterijih, na podlagi katerih se določijo delovna mesta, za katera je obvezno plačevanje prispevka za poklicno zavarovanje. Naša zahteva je, da se uredba in analiza pripravi v najkrajšem času, oboje pa najkasneje v šestih mesecih od uveljavitve novele. Analiza bo konkretna osnova za čiščenje registra delovnih mest.

Novela naj bi prinesla tudi spremembe zakonske ureditve »dvojnega statusa« upokojencev in regresnih zahtevkov ZPIZ do delodajalcev. Na današnji seji ESS je ministrstvo umaknilo rešitve, ki so bile doslej na pogajalski mizi. Nov predlog te vsebine bo ministrstvo pripravilo v naslednjih dneh in bo  obravnavan na seji ESS v prihodnjem tednu.

GZS vseskozi podpira možnost dela upokojencev. Ob tem pa poudarjamo, da morajo biti rešitve sistemske in enakopravne za vse deležnike. Hkrati mora ureditev upoštevati demografske trende v Sloveniji ter nezavidljivo stanje pokojninske blagajne. Od upokojenca, ki bo uveljavljal dvojni status – se pravi bo vzporedno ob prejemanju polne pokojnine še naprej delovno aktiven, pričakujemo plačilo vseh davkov in prispevkov, kot to velja sicer za vse ostalo delovno aktivno populacijo. Podpiramo tudi spremembe na področju ureditve regresnih zahtevkov ZPIZ do delodajalcev vključno z limitiranjem njihove višine.

Fotogalerija