Stališča in komentarji

Stališča in komentarji


Predsednik GZS: Težav z javnimi financami očitno ni več

»Če si Vlada RS lahko privošči za 148 milijonov evrov višjo maso plač v javnem sektorju, potem ni prav nikakršnega dvoma, da ima dovolj manevrskega prostora tudi za znatno razbremenitev gospodarstva in s tem večine aktivnega prebivalstva v Sloveniji.«

Tako pravi predsednik Gospodarske zbornice Slovenije Marjan Mačkošek in dodaja, da javnofinančnih težav po takšnem dogovoru med Vlado RS in sindikati javnega sektorja v Sloveniji očitno ni več. Glede na to, da je vlada v izpogajanem dogovoru s sindikati javnega sektorja zelo popustila in namenila za plače veliko več kot lani, kar je kot dober dosežek označil tudi predsednik Sviza Branimir Štrukelj, je očitno, da vlada RS nima več težav z javnofinančno konsolidacijo.

»Zato v gospodarstvu ocenjujemo, da ima vlada dovolj manevrskega prostora za takojšnjo razbremenitev gospodarstva in s tem tudi vseh zaposlenih v realnem sektorju, ne samo v javnem sektorju. Pričakujemo torej znatno razbremenitev gospodarstva najpozneje s 1.1.2016«, pravi Marjan Mačkošek.

Če se to ne bo zgodilo, bo to jasen dokaz, da gre za diskriminatorno in nekorektno obravnavo večjega dela aktivnega prebivalstva Slovenije, ki je v zadnjih osmih letih nosilo največje breme krize. Po julijskih podatkih (julij 2015 v primerjavi z julijem 2008, ki je bil zadnji mesec pred Virantovo plačno reformo) smo v zasebnem sektorju izgubili več kot 67.000 delovnih mest, v javnem sektorju smo jih v času krize dodali skoraj 4.000. V zasebnem sektorju je masa plač zrasla za manj kot dva odstotka, v javnem sektorju za 6,6 odstotka.

Slovenija že drugo leto zapored beleži znatno gospodarsko rast. Največja zasluga za rast gre številnim izvoznikom in njihovim domačim partnerjem. Če je vlada sposobna tolikšen del izkupička od gospodarske rasti obljubiti sindikatom javnega sektorja, potem najbrž ni dvoma, da je sposobna bistveno več ponuditi gospodarstvu in vsem zaposlenim v realnem sektorju. Teh je bistveno več kot zaposlenih v javnem sektorju.

Marjan Mačkošek, predsednik GZS: »Zahtevamo takojšnjo ustavitev kakršnihkoli dodatnih obremenitev za gospodarstvo. Hkrati zahtevamo znatne razbremenitve gospodarstva in s tem vseh zaposlenih v realnem sektorju do novega leta.«  

Fotogalerija