Stališča in komentarji

Stališča in komentarji


Davčna reforma: »Ukinjanje davčnih olajšav je 'de facto' in 'de iure' v nasprotju s socialnim sporazumom.«

Prepolovitev olajšave za vlaganja v raziskave in razvoj ter olajšave za investiranje, odprava olajšave za zaposlovanje – vlada meni, da to ne bo negativno vplivalo na gospodarstvo. Gospodarstvo meni drugače! Ukinjanje davčnih olajšav je 'de facto' in 'de iure' v nasprotju s socialnim sporazumom, kateremu so se zavezali, pravi generalni direktor GZS, Samo Hribar Milič.

Na včerajšnjih Odmevih smo bili priča izjavam ministra za finance in njegove državne sekretarke.

Dr. Dušan Mramor: »… bomo tukaj določene olajšave ukinili oz. zmanjšali, ker nimajo nobenega ekonomskega učinka. Mi smo dali narediti analize in analize kažejo, da te olajšave ne vplivajo na rast BDP

Mateja Vraničar Erman: »Ta trditev se upira tako na mednarodne študije kot tudi na študije, ki so bile izvedene v Sloveniji, in kažejo na to, da investicije v raziskave in razvoj in investicije v opremo niso posledica davčnih olajšav, ampak so davčne olajšave še nekaj, kar podjetje, recimo po domače, dobi zraven. Investira zaradi drugih namenov in obseg investicij se zaradi obsežnih davčnih olajšav, ki so nadpovprečne v primerjavi z drugimi državami, ni tako močno povečal.« 

Na vprašanje, če bo sedaj več investicij, ko bo obdavčitev višja, dodaja: »Naša ocena je, da jih ne bo več, ampak jih tudi ne bo manj

Kaj pravi na to gospodarstvo. Objavljamo avtorizirane izjave predstavnikov Leka, Štore Steel in Kolektorja, nekaterih najuspešnejših podjetij, ki se zavedajo pomena investicij.

Marjan Mačkošek, direktor Štore Steel in predsednik GZS: »Trditev vlade o celovitem obravnavanju davkov je le krinka za dosego cilja, to pa je dodatno obremeniti tiste, ki ustvarjajo. Nižja obremenitev za 13 in 14 plačo je zgolj v posmeh, ker do dobička, ki je predmet izplačila 13. in 14. plače, država že predhodno pobere številne visoke dajatve: na plače, različne takse in prispevke, okoljske in energetske dajatve, koncesije, itn. Država večino podjetij do znatnega dobička, ki je ključen za razvoj, sploh ne spusti.«

Radovan Bolko, predsednik uprave Kolektor Group in predsednik skupščine GZS: »Vlaganja v raziskave in razvoj ter investicije v novo opremo so ključna za dvig konkurenčnosti in poslovne uspešnosti slovenskega gospodarstva. Glede na zaostanek za primerljivimi državami morajo slovenska podjetja pospešiti in povečati vlaganja v razvoj in opremo. Ukinja oziroma spreminja se edini davčni inštrument, ki je slovenskemu gospodarstvu vsaj malo pomagal pri neusmiljeni tekmi s konkurenco.«

Vojmir Urlep, predsednik uprave Leka in predsednik strateške skupine predstavnikov podjetij v tuji lasti pri GZS: »Nižje olajšave za vlaganje v razvoj in raziskave bodo zagotovo poslabšale konkurenčnost slovenskega poslovnega okolja. Lek se je uveljavil kot vodilni razvojni center v Sandozu na temelju znanja in bogatih izkušenj sodelavcev. Nekonkurenčnost pri obdavčitvi dela smo dokaj uspešno nadomeščali z omenjenimi olajšavami. Novartis je od prevzema intenzivno investiral v razvoj in osnovna sredstva, skupaj 1,6 milijarde evrov. Znižanje teh olajšav bo brez dvoma močno poslabšalo našo konkurenčnost  v skupini pri pridobivanju novih razvojnih projektov in vlaganj. Dvomim, da bodo spremembe obdavčitve dela izničile ta negativni učinek. Žal je glas gospodarstva v tem prostoru tisti, ki najmanj šteje.«

Na GZS resno apeliramo na ministrstvo za finance, naj vendar preveri učinke takšnih ukrepov v podjetjih. Obenem zahtevamo, naj se takšni ukrepi takoj umaknejo, ker niso škodljivi le za gospodarstvo, delovna mesta v realnem sektorju in privlačnost Slovenije za nove investicije, temveč povzročajo tudi neverodostojno podobo Slovenije v očeh mednarodne poslovne skupnosti.

Generalni direktor GZS, Samo Hribar Milič zato dodaja: »V okviru ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki ga vodi Zdravko Počivalšek, pravkar pripravljajo priročnik za investitorje. Potem ko bo njegov finančni kolega v vladi Dušan Mramor znižal olajšave za investicije, razvoj in raziskave, bo Zdravko Počivalšek lahko vabil vlagatelje z naslednjimi besedami: 'Le pridite investirat v Slovenijo. Pravkar smo vam zmanjšali spodbude.' Očitno ena roka vlade ne ve, kaj počne druga.«

 

 

Fotogalerija