Stališča in komentarji

Stališča in komentarji


Gospodarstvo nestrpno pričakuje opredelitev do Manifesta industrijske politike

Ura resnice se bliža, je generalni direktor Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) Samo Hribar Milič komentiral rok (konec januarja), do katerega se morajo ministrstva po sklepu treh odborov državnega zbora izreči glede predlaganih ukrepov Manifesta industrijske politike.

Na GZS pričakujemo zelo konkretne odgovore, če Vlada RS vsakega od 25 predlogov podpira oziroma če ne, ali ima alternativni predlog, še dodaja Samo Hribar Milič. Časa za odločitev ni več veliko, saj se rok izteče konec meseca. Po prvih razgovorih na ministrstvih se že nakazujejo nekateri premiki, pa tudi kritični točke.

Po naših informacijah je infrastrukturni minister Peter Gašperšič zelo naklonjen uvedbi zlatega investicijskega pravila, ki predvideva drsno petletno stabilno financiranje infrastrukturnih projektov po avstrijskem zgledu. Tak način načrtovanja strateških investicij je ključnega pomena za stabilno poslovanje gradbeništva in z njim povezanih dejavnosti.

Minister za javno upravo Boris Koprivnikar je napovedal uvedbo testa MSP s prvim junijem letos. To bo gospodarstvu in vladi omogočilo, da še pred sprejetjem zakonov, uredb ali pravilnikov pretehtata učinke vsakega predpisa, ki se pripravlja, na gospodarstvo.

Veseli nas podpora vajeništvu in ustanovitvi neodvisne tehnološke agencije s strani ministrice za izobraževanje, znanost in šport Maje Makovec Brenčič. Prav tako pozdravljamo podporo gospodarskega ministra Zdravka Počivalška pri nasprotovanju še višjim energetskim in okoljskim dajatvam, saj je Slovenija po deležu teh dajatev v vseh dajatvah v državi že sedaj celo na prvem mestu v EU!

Z nestrpnostjo pričakujemo opredelitev vlade do nekaterih ključnih nujnih sprememb, kot sta razbremenitev plač in omejitev vpisa v programe suficitarnih poklicev.

Obenem apeliramo na vlado, da kljub nasprotnim informacijam posvoji naslednje predloge iz Manifesta industrijske politike:

·         uvede pogoj, da morajo ekonomski svetovalci na veleposlaništvih imeti vsaj nekaj let izkušenj iz gospodarstva,

·         podpre izobraževanje za deficitarne poklice, vključno s štipendijsko politiko,

·         vzpostavi pogoje in merila, ki bodo jamčila, da bodo evropska razvojna sredstva namenjena programom in produktom, ki jih bodo slovenska podjetja lahko vnovčila na trgu,

·         zagotovi boljšo koordinacijo različnih ustanov pri promociji slovenskih podjetij na tujih trgih ter okrepi ponudbo SID banke za internacionalizacijo gospodarstva.

Generalni direktor GZS, Samo Hribar Milič: »Če vlada resnih reform ne bo sprožila v prvi polovici 2016, obstaja zelo resna bojazen, da jih sploh ne bo uspela uresničiti. Drugi del mandata vlade, ki bo predvsem predvolilno obarvan, se bliža. Iskanje zgolj kompromisnih rešitev in večje všečnosti pri javnostih bi bila igra z ognjem, ki bi dodatno ogrozila že tako nestabilno konkurenčno pozicijo Slovenije.«

Reforme, ki jih pričakuje gospodarstvo, so objavljene na

https://www.gzs.si/skupne_naloge/stalisca_in_komentarji/Novice/ArticleId/50292/v-letu-2016-je-skrajni-cas-za-ukrepanje

Fotogalerija