Stališča in komentarji


Arhiv: Na Vrhu slovenskega gospodarstva o Sloveniji 5.0

Upravni odbor GZS se je seznanil z izhodišči za industrijski manifest 2015 – Slovenija 5.0. Evropska komisija je lani članice opozorila, naj prepoznajo pomen industrije za kreiranje delovnih mest in rast. Na GZS zaznavamo, da obstaja v Sloveniji veliko pomanjkanje razprave in predlogov ukrepov v zvezi z razvojem predelovalne industrije in z njo povezanimi storitvenimi dejavnostmi, ki največ prispevajo k slovenskemu izvozu. Namen GZS je, po nemškem in ameriškem zgledu vzpostaviti platformo in združiti posameznike, ki dobro poznajo ključne razvojne in tržne potenciale industrije v strateško skupino pri GZS za industrijsko politiko, s ciljem, da prispevamo k industrijskemu razvoju in ukrepom za boljše industrijsko poslovno okolje. Manifest Slovenija 5.0 bomo predstavili jeseni na Vrhu slovenskega gospodarstva.

Fotogalerija