Stališča in komentarji

Stališča in komentarji


Arhiv: Strateška skupina podjetij v tuji lasti

Predstavniki podjetij v tuji lasti so na prvem skupnem srečanju, 10. marca, predlagali formalno ustanovitev strateške skupine pri GZS. Namen te skupine bo s svojimi izkušnjami deliti dobre prakse in predlagati spremembe za izboljšanje poslovnega okolja v Sloveniji. Cilj te strateške skupine in GZS bo prispevati k večji privlačnosti blagovne znamke Slovenije za vlagatelje. Slovensko poslovno okolje namreč v globalni tekmi tekmuje za čim večjo pogačo investicij in čim večjo konkurenčnost gospodarstva s poslovnimi okolji v drugih državah.

Fotogalerija