Stališča in komentarji

Stališča in komentarji


Arhiv: Ključne zahteve iz Memoranduma MSP

Memorandum MSP, ki je plod aprilske Konference MSP v organizaciji Podjetniško trgovske zbornice pri GZS, je kot posebej prioritetne izpostavil tri zahteve:

  • Najkasneje do začetka leta 2016 uvedba presoje vplivov obstoječe in nove zakonodaje na malo gospodarstvo (test MSP).
  • Uvesti davčne blagajne v Sloveniji za vse gospodarske subjekte enako ob zmanjšanih davčnih stopnjah (kot se je to zgodilo na Hrvaškem).
  • Odločno nasprotovanje povečanju davka od dohodka pravnih oseb, saj mala in srednja podjetja potrebujejo denar za razvoj svojih podjetij, na drugi strani pa bi takšen ukrep vplival na zmanjševanje investicij v Sloveniji.

Več...

Fotogalerija