Stališča in komentarji


Arhiv: PTZ uspešna pri direktivi o samozaposlenih trgovskih zastopnikih

Podjetniško trgovska zbornica pri GZS je kot članica mednarodnega združenja trgovskih agentov IUCAB, skupaj z drugimi članicami, uspela doseči ohranitev Direktive Sveta z dne 18. decembra 1986 o usklajevanju zakonodaje držav članic o samozaposlenih trgovskih zastopnikih (86/653/EGS). Morebitna ukinitev te direktive bi povzročila težave pri sklepanju dogovorov in pogodb o čezmejnem poslovanju in bi vzpostavila pravno negotovost, tako za trgovske agente kot tudi za proizvajalce. Posledično bi povzročila obvezna pogajanja pri vseh pogodbenih dogovorih ter odvečno administracijo in visoke stroške. Več...

Fotogalerija