Stališča in komentarji

Stališča in komentarji


Arhiv: Manifest industrijske politike v sklepni fazi

Vrh slovenskega gospodarstva, ki bo 20. oktobra ob 15. uri na Brdu pri Kranju, bo posvečen industrijskemu preporodu. Po plenarnem delu bodo udeleženci na vsebinskem delu razprave na treh omizjih iskali prioritetne predloge Vladi RS. Ta področja so industrijski razvoj, davčno prestrukturiranje in odprava birokratskih ovir. Vljudno vabljeni.

Fotogalerija