Stališča in komentarji

Stališča in komentarji


Arhiv: 12 prioritetnih ukrepov za Vlado RS

Na Vrhu slovenskega gospodarstva so predstavniki podjetij v diskusiji s predstavniki vlade določili 12 prioritetnih ukrepov iz Manifesta industrijske politike. Ti so na področju industrije prihodnosti (industrijske politike): štipendijska politika, izobraževanje kadrov skladno s potrebami delodajalcev, prenos znanja iz akademske sfere v gospodarstvo, digitalizacija industrije, pametno usmerjanje razvojnih sredstev, okrepljena vloga slovenske diplomacije in okrepitev ponudbe SID banke. Na področju davčnega prestrukturiranja so trije prednosti ukrepi: racionalizacija obdavčitve stroškov dela, ohranitev davčnih olajšav za razvoj in raziskave na zdajšnji ravni, postopno znižanje okoljskih in energetskih dajatev na leto. Pri odpravi administrativnih ovir pa so izbrani ključni trije ukrepi: Vse na enem mestu –pri prostorski zakonodaji in pri privabljanju investitorjev, večja prožnost trga dela za gospodarstvo, še zlasti za javni sektor, in sprememba delovanja javne uprave. Podrobnejša vsebina bo pripravljena v kratkem.
o izgradnji drugega tira. DARS se za to naložbo zadolži v svojem imenu in za svoj račun, vendar na podlagi poroštva države. Več...

Fotogalerija