Stališča in komentarji

Stališča in komentarji


Globalna tveganja poslabšujejo napovedi


Bojan Ivanc, SKEP GZS

Najnovejše gospodarske napovedi OECD za svet in evroobmočje so zaradi šibkejšega povpraševanje in okrepljenih globalnih tveganj bistveno nižje od jesenskih. Posredno bo posledice občutilo tudi slovensko gospodarstvo.

V letošnjem letu je pričakovati, da bo svetovno gospodarstvo raslo počasneje kot v 2015, svetovno trgovinska menjava in naložbe bodo šibkejše. Še januarja je IMF za 2016 napovedal 3,4 % svetovno rast in Evropska komisija v začetku februarja 3,3 %. Sedaj OECD napoveduje le še 3 % svetovno gospodarsko rast. Predvsem se zaradi velikega znižanja cene nafte Brent znižujejo rasti za države, ki so naftne izvoznice. Tudi nedavni padci delniških tečajev in velika volatilnost trgov povečujejo ranljivost gospodarstev, zato postajajo finančna tveganja vse izrazitejša. Napovedi kažejo na počasnejšo gospodarsko rast predvsem večjih gospodarstev, kljub nizki ceni nafte in nizkim obrestnim meram.

Po napovedih OECD bo Indija z 7,4 % gospodarsko rastjo še naprej rasla hitreje od Kitajske, ki se ohlaja. Ta naj bi v letošnjem letu beležila le še 6,5 % rast.

OECD je tudi precej poslabšal napoved za evroobmočje v primerjavi s predhodnimi letošnjimi napovedmi (IMF in EC 1,7 %, OECD 1,4 % rast BDP), kar bo posledično posredno vplivalo tudi na slovensko gospodarstvo. Izvedba potrebnih ukrepov fiskalne politike bi v kombinaciji s strukturnimi reformami spodbudila gospodarsko rast, zmanjšala finančna tveganja in zagotovila ugodnejše okolje za investicije, ki povečujejo produktivnost. Osredotočiti bi se bilo smiselno na tiste politike, ki imajo močne kratkoročne učinke, a hkrati zagotavljajo dolgoročno rast.

Rast BDP v 2016

IMF (19.1.)

Evropska komisija (4.2.)

OECD (18.2.)

Svet

3,4

3,3

3,0

ZDA

2,6

2,7

2

Kitajska

6,3

6,5

6,5

Evroobmočje

1,7

1,7

1,4

Nemčija

1,7

1,8

1,3

Francija

1,3

1,3

1,2

Italija

1,3

1,4

1

Velika Britanija

2,2

2,1

2,1

 

Pripravila: Analitska skupina SKEP GZS

Fotogalerija