Stališča in komentarji

Stališča in komentarji


Že več kot 170 podpisov zoper gradbeno zakonodajo

 Že več kot 170 podpisov zoper gradbeno zakonodajo

Prek 170 gradbenih in inženirskih podjetij je že podpisalo poziv predsedniku vlade, med njimi so tako člani Zbornice gradbeništva in industrije gradbenega materiala, Združenja za inženiring in Združenja za svetovalni inženiring, vsi pri GZS, kot tudi nečlani GZS.

Poziv predsedniku vlade je bil pripravljen, ker snovalci nove gradbene zakonodaje niso upoštevali tehtnih opozoril gradbeništva, to je izvajalcev in inženiringov v gradbeni dejavnosti.

Samo Hribar Milič, generalni direktor GZS: »Naše ključne pripombe glede gradbene zakonodaje se nanašajo na to, da se tveganje izvedbe projekta v vse večji meri prenaša na izvajalca; da se ukinja revizija – kontrola projektne dokumentacije, ter se uvaja funkcija vodje investicije z izjemno velikimi pooblastili, hkrati pa nedefinirano odgovornostjo. Poleg tega se s temi zakonskimi predlogi ne naslavlja okoljske zakonodaje z obveznimi soglasji in dovoljenji, ki je bila do sedaj pri ključnih projektih ena izmed največjih ovir. To bi morali urediti sočasno. Zato so se tri združenja/zbornice GZS odločile za zbiranje podpisov v podporo pozivu predsedniku Vlade, da ustavi nerazumen proces spreminjanja gradbene zakonodaje in ga vrne v okvire celotne gradbene stroke in gospodarstva.«

Za zbiranje podpisov v podporo pozivu so se odločili zato, ker predlagana zakonodaja,  kot pravi Branko Žiberna, predsednik UO Zbornice gradbeništva in IGM, preveč usodno posega na poslovanje gradbenih in inženirskih podjetij, da bi lahko izvajalci ostali tiho. Vladi in javnosti želijo pokazati, da v procesu priprave zakonodaje ne morejo zaobiti stroke in gospodarstva, kot smo bili temu priča v postopkih v zadnjih mesecih.

Jože Renar, direktor GZS-Zbornice gradbeništva in IGM, dodaja, da so se na ZGIGM, ki predstavlja daleč najmočnejšo gospodarsko asociacijo gradbeništva v Sloveniji, povezali z združenjem za svetovalni inženiring in združenjem za inženiring ter osnutek gradbene zakonodaje zavrnili. Tveganja sprememb, ki jih prinaša, so namreč tako velika, da ne vemo, kako bo panoga v spremenjenih razmerah še lahko poslovala. Pri predlagani zakonodaji gre za uveljavljanje zelo ozkega poklicnega interesa arhitektov, ki v verigi gradbeništva predstavlja le okoli 3% celotne vrednosti.

 Video izjava: Pojasnilo glede današnjega zapleta med GZS-Zbornico gradbeništva in industrije gradbenega materiala in vodstvom Zbora za gradbeništvo

GZS je prek Zbornice gradbeništva in industrije gradbenega materiala (ZGIGM) del ZORG (Zbora za gradbeništvo). Na današnji novinarski konferenci ZORG naj bi kot govorec nastopil tudi predstavnik GZS, ki pa se je žal zaradi službenih obveznosti moral opravičiti. Želeli smo, da bi namesto njega stališča ZGIGM predstavil direktor te zbornice, vendar so nam to preprečili. Tako smo prišli do absurdne situacije, ko predstavniki gradbeništva znotraj GZS na novinarski konferenci, ki naj bi potekala v njeni zgradbi  na Dimičevi, ne bi mogli predstaviti svojih stališč.

Video izjava Sama Hribarja Miliča:

Fotogalerija