Stališča in komentarji

Stališča in komentarji


Najslabše: vlada ni usklajena pri davčni politiki

»Odziv vlade na manifest je pričakovan, a je vseeno razočaral.«

»V industriji pričakujemo, da bo javna poraba učinkovita.«

Celotni članek dostopen na tej povezavi!Fotogalerija