Stališča in komentarji

Stališča in komentarji


Slovenskemu Primorju grozi izgon slovenskih radijskih postaj


Ljubljana, 16. marec 2016 – Medijska zbornica poziva Republiko Slovenijo, naj zagotovi uporabo državnih radijskih frekvenc na Primorskem, kjer se radijske postaje že leta soočajo z motenjem radijskih frekvenc s strani radijskih italijanskih postaj in s tožbami le-teh za motenje posesti. Če Slovenija ne bo zaščitila svojih pravic, ki izhajajo iz vpisa njenih radijskih frekvenc v mednarodni register, je ogrožen obstoj radijskih postaj v na Primorskem. V tožbah italijanskih radijskih postaj proti slovenskim za motenje posesti italijanska sodišča ne upoštevajo mednarodnega prava. Zato slovenskim radijskim postajam grozi plačilo odškodnin, kar bi pomenilo konec radijskega oddajanja slovenskih programov v Primorju, na kar opozarjajo primorske radijske postaje že od leta 1993.

Prva od radijskih postaj, kateri je italijansko sodišče prisodilo plačilo odškodnine v višini dobrih 150.000 evrov, je Radio Center. Čeprav tožba še ni pravnomočna, je italijanska radijska postaja vložila zahtevo za izvršbo na Okrajno sodišče v Ljubljani. To je zahtevi ugodilo kljub stališču Državnega pravobranilstva Republike Slovenije, da omenjeni odločbi ne priznava izvršljivosti v Republiki Sloveniji, ker je v nasprotju s pravnim redom Republike Slovenije.

Jedro spora predstavlja dejstvo, da Republika Italija njenih radijskih frekvenc ni uskladila in vpisala v mednarodni register radijskih frekvenc skladno z Ženevskim sporazumom. Zato Republika Italija nima pravice uporabljati spornih radijskih frekvenc v obmejnem območju, ker so le-te preblizu skupaj v radijskem spektru s slovenskimi radijskimi frekvencami in se zato medsebojno motijo. Republika Slovenija je radijske frekvence, ki jih je oddala v uporabo slovenskim radijskim postajam, mednarodno uskladila in registrirala skladno z Ženevskim sporazumom.

Člani Medijske zbornice zato državo pozivajo, da skladno z mednarodnim pravom zaščiti svojo lastnino in slovenskim radijskim postajam kot svojim najemnicam zagotovi nemoteno uporabo teh frekvenc. Republika Slovenija naj zagotovi, da bo Republika Italija v tožbah italijanskih radijskih postaj proti slovenskim spoštovala mednarodno pravo in Ženevski sporazum, ki je bil v primeru tožbe italijanske radijske postaje proti Radiu Center kršen.

 

Irma Butina, direktorica GZS-Medijske zbornice

 

Fotogalerija