Stališča in komentarji

Stališča in komentarji


Ne potrebujemo več časa. Potrebujemo akcijo!

»Kako gre, me je nedavno vprašal visok slovenski uradnik, politik. Gre, dobro. Kako dobro? Pravzaprav še nikoli bolje.«

V Sloveniji politične elite nimajo pravih odgovorov na dileme, ki jih ustvarja globalna ekonomija. Ampak, ne glede na to, se globalno gospodarstvo vsak dan dogaja. In tu se naši gospodarstveniki držijo zelo dobro, ne da bi jim okolje pri tem kaj prida pomagalo.

Celotni članek dostopen na tej povezavi!Fotogalerija