Stališča in komentarji


Skrivnosti gibanja cen črnega zlata


Jutri lahko zopet pričakujemo višje cene naftnih derivatov, kar je posledica dviga cen surove nafte brent na mednarodnih trgih. Prihodnje gibanje ostaja negotovo, vendar bodo srednjeročne cene po naših ocenah višje.

Aktualni dvig cene nafte proti nivojem okoli 45 USD za sodček pomeni najvišjo ceno nafte v tekočem letu, vendar je dvig cene v evrih ublažil padec dolarja v višini 5 %. Zaradi strukture končne prodajne cene goriv je vpliv padca cene surove nafte na končno ceno manjši. Končna cena je namreč sestavljena iz cene nafte, pribitka rafinerije, veletrgovine, maloprodaje, trošarin, okoljskih taks in DDV-ja. Cena surove nafte predstavlja pri neosvinčenem bencinu zgolj 20 % končne cene, pri kurilnem olju naraste ta delež na 35 %. Z drugimi besedami bo končna maloprodajna cena naftnega derivata zrasla manj kot cena osnovne surovine, podobno kot je končna prodajna cena upadla manj v preteklosti.

Pribitki na ceno v prihodnje isti ali celo višji

Zaradi jasne zavezanosti EU k obnovljivim virom energije in znižanju odvisnosti od Rusije ni pričakovati, da bi se pribitki na osnovno ceno v prihodnje zniževali, kvečjemu obratno. Zaradi relativno neelastičnega povpraševanja po nafti so trošarine pomemben javno-finančni vir države, precej verjetno pa je, da bo končna cena nafte financirala prehod na vozilo na novo generacijo pogona: elektriko. Po podatkih Evropske okoljske agencije je Slovenija na 7. mestu po višini trošarine na dizel v EU in na 13. mestu pri bencinu.

Ceno ne oblikujeta le ponudba in povpraševanje, temveč tudi pričakovanja

Stanje zalog nafte in presežka ponudbe nad povpraševanjem ne pojasnjujeta dobro končno ceno nafte. Nanjo imajo vpliv tudi pričakovanja o prihodnjem gibanju ponudbe in povpraševanja, ki so morda v danem trenutku celo precej oddaljena od realnih prihodnjih količin. Večja uporaba izvedenih inštrumentov pri kupcih, prodajalcih ter tudi špekulantih povečuje volatilnost cene nafte. Zaradi poceni denarja se številni finančni investitorji še vedno odločajo za nakup nafte, skladiščenje le-te na tankerju in kasnejšo dostavo po višjih cenah. Zaradi številnih potencialnih dogodkov, ki so praktično nenapovedljivi (denimo nedavni požar v Kanadi), je napovedovanje cen resnično nehvaležno, tako na kratek, srednji kot tudi na dolgi rok. Visoke pretekle investicije v tej dejavnosti so znižale marginalne stroške črpanja, kar pomeni, da se ob izgradnji naftnega polja splača črpanje, tudi če cena ne pokriva začetnih stroškov investicije. Nove metode črpanja nafte iz skrilavcev spreminjajo ekonomiko v tej dejavnosti, podobno kot jo denimo Uber pri dejavnosti prevozov.

Cene nafte po našem mnenju še navzgor, naslednje leto pri 60 USD

Pri Analitiki GZS ocenjujemo, da bo povprečna cena sodčka nafte v letošnjem letu dosegla 48 USD na sodček in v naslednjem letu 60 USD. Glavni razlog na strani povpraševanja so boljši podatki o kitajskem in ameriškem gospodarstvu. Na strani ponudbe stečaji majhnih naftnih družb v ZDA pomenijo konsolidacijo trga, prav tako je v zadnjem času porasla verjetnost kredibilnega dogovora koalicije naftnih proizvajalk.

 

 

Fotogalerija