Stališča in komentarji

Stališča in komentarji


Poslovanje 2015: dosežki in opozorila

Poslovanje slovenskega gospodarstva lani je bilo zelo dobro, a ga je nujno analizirati primerjalno, v širšem kontekstu. V danih razmerah smo res dobri, pravi generalni direktor GZS Samo Hribar Milič. Pri tem pa opozarja, da nas to ne sme uspavati. Sicer nas bodo višjegrajske države, s katerimi se primerjamo in ki tudi rastejo, prehitevale po levi in po desni. Zato vztrajamo, da so nujne temeljite reforme. Davčna, pokojninska, zdravstvena, reforma trga dela, pa tudi optimizacija in racionalizacija javnega sektorja. Javno porabo je nujno treba brzdati.«

 

1. Gospodarska rast ozelenila bilance

Gospodarske družbe so razkrile svoje rezultate poslovanja za lansko leto. Ti so bili najboljši v zadnjih sedmih letih in odražajo ugodno izvozno konjunkturo.

Prodaja na domačem trgu je nasprotno stagnirala. Glede na leto 2008 je bila še vedno nižja za petino. Dobičkonosnost kapitala je bila nižja za desetino.

 

2. Manj slabitev in odpisov

Odpisi in slabitve podjetij so nižji, saj se je trg nepremičnin stabiliziral, številni insolvenčni postopki velikih družb in holdingov so zaključeni.

Število plačilno nesposobnih pravnih oseb je upadlo za šestino na 4.600 v aprilu, toda to je bilo še vedno za 70 % več kot pred krizo.

 

3. Dinamika pri številu družb visoka

Število gospodarskih družb se še vedno povečuje, saj jih je bilo ob koncu leta 2015 že 65 tisoč, 1.600 več kot predlani.

Vendar jih več kot 22.000 ni imelo nobenega zaposlenega.

 

4. Krepka rast izvoza, še posebej na trge EU

Izvozni prihodki so se povečali za krepkih 7,7 %, medtem ko so na domačem trgu ostali nespremenjeni. Delež prodaje na tujih trgih se je tako povečal na zgodovinsko najvišjo vrednost pri 38,4 %. Dinamika je bila še posebej ugodna pri izvozu na trge EU, kamor je izvoz porasel za 9,6 %; na trgih izven EU pa za 2 %, predvsem zaradi šibkega rublja.

Toda pričakovati je, da se bo v letošnjem letu rast izvoza upočasnila.

 

5. Rast produktivnosti in dobičkonosnosti

Dodana vrednost je porasla za 4,8 %, na kar so imeli predvsem vpliv relativno manjša porast stroškov storitev in energije.

Dodana vrednost na zaposlenega je presegla 41 tisoč EUR, vendar to še vedno predstavlja zgolj 77 % povprečja EU.

 

6. Večje število zaposlenih

Število zaposlenih je v enem letu poraslo za 12 tisoč.

 To je bilo še vedno 66 tisoč manj kot v letu 2008.


7. Več dobička

Neto čistega dobička je bilo 1,64 mrd EUR, kar je bilo največ po letu 2008.

Z izgubo je še vedno poslovala ena tretjina družb, ki zaposlujejo 70.000 ljudi.

 

8. Demografija povečuje prihodke zasebnemu zdravstvu

Najhitreje rastoče dejavnosti so bile zdravstvo in socialno varstvo (8,7 %), oskrba z električno energijo in plinom (6,9 %), gostinstvo (5,8 %) in druge raznovrstne poslovne dejavnosti (5,8 %).

Zdravstvo in socialno varstvo je poraslo zaradi staranja prebivalstva in dolgih čakalnih vrst v javnem zdravstvu.

 

 

9. Zadržan pogled naprej

Letos naj bi se okrepile trgovina, poslovanje z nepremičninami, gostinstvo in zdravstvo.

Naše gospodarstvo je vse bolj odvisno od izvozne konjunkture, zato je prav upočasnjevanje rasti izvoza eden od ključnih dejavnikov tveganja. Prav tako je težko verjeti, da bodo tako nizke obrestne mere na voljo tudi v prihodnjih letih.

 

 

Fotogalerija