Stališča in komentarji


Visoke koncesnine podijo podjetja v tujino

Zaradi visokih koncesnin se znižuje konkurencnost proizvajalcem pijac, zelenjave ter naravnim zdravilišcem. Še zlasti, ker okoliški konkurenti koncesnin praviloma niso deležni.

Podjetja, ki pri svoji dejavnosti uporabljajo vodo iz naravnih vodnih virov, denimo proizvajalci pijac ali naravna zdravilišca, pestijo visoke koncesnine za njeno uporabo, kar jim poslabšuje konkurencnost.

Celotni članek dostopen na tej povezavi!Fotogalerija