Stališča in komentarji


Najhujše posledice bi lahko doletele podjetja

Gradbeni zakon bi moral s pomocjo jasno dolocenih pravil igre pri gradnji ter vloge udeležencev v njej ustvarjati pogoje za razvoj gradbeništva in ustvarjanja delovnih mest.

Gradbena podjetja so v precepu, ali pri poslovanju slediti kratkorocnim ali dolgorocnim ciljem.

Celotni članek dostopen na tej povezavi!Fotogalerija