Stališča in komentarji


Ne igrajte se z Luko Koper!

Luka Koper je preveč pomembno podjetje za Slovenijo, da bi se vsak lahko igral z njo. Zato pozivamo Vlado RS, da končno pripravi jasno strategijo in akcijski načrt s ciljem, da se celotna slovenska logistična veriga, z njo tudi Luka Koper, čim hitreje in za čim boljšo ceno posodobi. Ostale akterje v Luki Koper pa, da pri tem razumno, iskreno in odgovorno sodelujejo.

Na Gospodarski zbornici Slovenije, podobno kot mnoga slovenska podjetja, z veliko zaskrbljenostjo spremljamo medsebojno obtoževanje različnih akterjev in različne oblike protestov v zvezi z Luko Koper. Zato apeliramo na vse akterje k treznemu premisleku o svojih ravnanjih.

1.    Pozivamo Vlado RS, da končno slovenski javnosti transparentno predstavi celostno strategijo na področju infrastrukturnih naložb, z modeli financiranja, časovnico in uvedbo zlatega investicijskega pravila. To strategijo in vse korake naj transparentno komunicira vsak korak z deležniki, brez navajanja napačnih podatkov. Ključni cilj mora biti izgradnja čim več infrastrukture v Sloveniji, čim bolj kakovostno in za čim boljšo ceno.

Pričakujemo transparentno delovanje države in oblikovanje dolgoročne strategije upravljanja. V ospredju morajo biti pozitivni učinki za širše okolje na dolgi rok. Drugače povedano: treba je poiskati takšne razvojne modele in modele financiranja, ki bodo omogočili izgradnjo prednostne infrastrukture in hkrati čim večji delež strateške infrastrukture v Sloveniji za čim manjši strošek davkoplačevalcev, zasledujoč pri tem čim več priložnosti za odpiranje novih delovnih mest.

2.    Pozivamo akterje v Luki Koper, naj se vzdržijo dejanj, ki povzročajo škodo Luki Koper in zasledujejo ozke interese posameznih skupin. Vsi akterji naj sledijo cilju, kako bomo čim bolje razvili logistično verigo od Luke Koper do strank slovenskih logističnih podjetij v zaledju srednje in vzhodne Evrope. Škoda, ki jo povzročajo takšni dogodki, ni le neposredna, zaradi zamud pri transportu blaga. Škoda nastaja tudi zaradi manjšega zaupanja v Luko Koper in celotne logistične verige, kar pomeni zadržke pri bodočih strankah in morebitnih investitorjih v drugi tir. Predvsem pa lahko povzroči tudi pomemben izpad potencialnih evropskih razvojnih sredstev.

3.    Opozarjamo, da pretresi v velikih podjetjih v državni lasti povzročajo tudi negotovosti v dobro poslujočih družbah, ki so del večjih poslovnih sistemov. Takšen primer je Vinakoper, deloma v lasti Luke Koper, deloma Istrabenza, posredno v državni lasti. Podjetje posluje zelo dobro, a se je znašlo v negotovosti zaradi lastniških vprašanj, je pa izjemnega pomena za Obalo. Za takšna, dobro poslujoča podjetja je izjemnega pomena, da predstavniki državnih lastnikov o vsakem koraku dobro premislijo in da mu omogočijo lastniško sestavo, ki bo jamčila vsaj takšno dobro poslovanje kot doslej, saj je to pomembno tudi za vse lokalne dobavitelje.

Vinakoper je namreč uspešno podjetje s skoraj 100 zaposlenimi, pozitivnimi poslovnimi rezultati, visoko dodano vrednostjo na zaposlenega (prek 42.500 eur). Tesno je vpeto v širše in ožje okolje. Je redek primer, kako sočasno razvijati domače produkte in krepiti blagovne znamke. Na 570 hektarjih neguje različne vinske sorte, med njimi tudi izbrane avtohtone.

Samo Hribar Milič, generalni direktor GZS: »Škoda, ki jo povzročajo takšni dogodki, ni le neposredna, zaradi zamud pri transportu blaga. Škoda nastaja tudi zaradi manjšega zaupanja v Luko Koper in s tem do celotne logistične verige, kar pomeni zadržke pri bodočih strankah in morebitnih investitorjih v drugi tir. Predvsem pa lahko povzroči tudi pomemben izpad potencialnih evropskih razvojnih sredstev.«

Fotogalerija