Stališča in komentarji

Stališča in komentarji


Uspeh slovenskih olimpijcev pomeni priložnost tudi za gospodarstvo

 Ena zlata, dve srebrni in ena bronasta medalja – spodoben izkupiček za dva milijonski narod. Uspeh pozitivno prispeva k prepoznavnosti države in gospodarstva.

Čestitamo slovenski olimpijski zmagovalki, prejemnikom obeh srebrnih in ene bronaste kolajne ter vsem drugim športnikom, ki v Riu zastopajo našo državo. S svojim trudom in angažmajem prispevajo k prepoznavnosti države, s tem pa tudi slovenskega gospodarstva.

Ekonomskih učinkov športnih rezultatov na gospodarstvo ni enostavno izračunati. Ocenjujemo pa, da športne prireditve svetovnega kova, kot so poletne olimpijske igre, slovenski izvoz v državo gostiteljico – ob upoštevanju njenega normalnega poslovnega cikla, povečajo v povprečju za petino v obdobju 2 let po dogodku. Podobno velja za število prenočitev gostiteljev v Sloveniji. To smo ocenili na podlagi analize izvoza v države gostiteljice zadnjih 4 poletnih olimpijskih iger: Avstralije (2000), Grčije (2004), Kitajske (2008) in Združenega kraljestva (2012). Še posebej so slovenski izvozniki izkoristili uspehe v Avstraliji, kjer se je izvoz 2 leti kasneje v povprečju povečal za 80 %, na Kitajsko za 15 %. V Brazilijo letno izvozimo za 36 mio EUR, naši gospodarstveniki pa si lahko tako obetajo 7 mio EUR novih poslov. Brazilci pri nas letno ustvarijo 20 tisoč prenočitev. Če bodo sledili zgledu Kitajcev in Britancev, se bo število njihovih prenočitev v dveh letih povečalo za 4.000. Aktualne napovedi OECD o brazilskem gospodarstvu sicer niso obetajoče (-4,3 % BDP v 2016), zato bo zadržanje sedanje ravni sodelovanja ob padcu reala že velik uspeh.

Verjamemo, da bodo slovenske gospodarske družbe, ki na svoj način, s sponzorstvi, podpirajo športnike, to ob takšnih športih dosežkih počele tudi v prihodnje.

Samo Hribar Milič, generalni direktor GZS: »Zmage slovenskih športnikov odpirajo veliko vrat, koristi pa so za naše izvoznike in turističen sektor tudi merljive. Čestitke tudi v imenu gospodarstva. Ponosni smo na vas.«

Fotogalerija