Stališča in komentarji


Raziskave in razvoj? Država na račun podjetij dodatno polni proračun!

Retroaktivni pregledi podjetij, s katerimi se preverja njihova upravičenost do davčne olajšave za raziskave in razvoj do leta 2012 nazaj, so nezakoniti in neupravičeni. 

Finančna uprava v zadnjih mesecih preverja upravičenost številnih slovenskih podjetij do uveljavljanja davčne olajšave za raziskave in razvoj, in to od leta 2012 naprej. Pri tem upošteva kot merilo, da šteje kot raziskava in razvoj le tista dejavnost, v kateri je prisoten element novosti in razreševanja znanstvene oz. tehnološke nejasnosti v svetovnem merilu. Velika večina slovenskih podjetij takega standarda oziroma novih meril za presojo ne more izpolnjevati. Gre za retroaktiven pristop na podlagi priporočil OECD (Frascati priročnik), ki doslej niso bila vgrajena v Pravilnik o uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj iz leta 2012 ter ostalo davčno zakonodajo. Še več, večina s temi priporočili niti ni seznanjena.

Opozarjamo na negativne posledice za stabilnost davčnega sistema in s tem na bodoča vlaganja v raziskave in razvoj. Obstaja bojazen, da bo na ta način obseg domačih in tujih investicij v Sloveniji še manjši. Ob hkratnem napovedanem dvigu davčne stopnje davka od dohodka pravnih oseb in uporabi meril iz priročnika Frascati bo tveganje in negotovost za gospodarstvo še večja. Po našem prepričanju bi ta merila lahko predstavljala kvečjemu usmeritve za naprej, če bi bile kot takšne prepoznane s strani države in gospodarstva.

Samo Hribar Milič, generalni direktor GZS: »Država je našla nov način obremenjevanja podjetij z nesmiselnimi administrativnimi pregledi, ki so poleg tega povsem neutemeljeni. Podjetja v Sloveniji poslujejo v nepredvidljivem davčnem okolju, saj ne vedo, kaj si bo država jutri zmislila novega, in še to z veljavnostjo za nazaj!«

Fotogalerija