Stališča in komentarji

Stališča in komentarji


Apel poslancem: odločite se za pošteno in odločno davčno reformo

Vlada RS je danes potrdila predloge davčnega prestrukturiranja, navkljub nasprotovanju večine predstavnikov gospodarstva. Posluha za pošteno in odločno davčno reformo na Vladi RS ni.

GZS ponovno poudarja, da cilj Vlade RS, da ob sprejemu ukrepov za razbremenitev plač zaposlenih, hkrati uravnoteži tudi javne finance, ne sme postati breme gospodarstva in s tem vseh zaposlenih v njem. Država ne prelaga bremen iz enega žepa v drug žep, temveč prelaga breme iz svojega žepa v naš žep. Sama pa ni storila nič, da bi omejila lastno (javno) porabo, ki je za 600 milijonov višja, kot bi bila, če bi sledila cilju povprečne javne porabe v EU, glede na BDP članice.

Še več – gospodarstvo in zaposleni v gospodarstvu, ki z izvozom najbolj poganjajo gospodarsko rast Slovenije, bodo imeli od takšnega davčnega prestrukturiranja najmanj: gospodarstvo bo vse plačalo, koristi pa bo deležna država in večji delež zaposlenih v javnem sektorju, ne pa večina zaposlenih v podjetjih. Neto plače se namreč zaradi dogovorov s sindikati v javnem sektorju hitro zvišujejo, na drugi strani pa Vlada RS z resno davčno reformo očitno ni pripravljeno omogočiti višje neto plače zaposlenih v gospodarstvu in hkrati omogočiti podjetjem, da trenutno konjunkturo na trgih izkoristijo za večja vlaganja v razvoj.

Zato upravičeno trdimo, da je takšna sprememba dveh davčnih zakonov (o dohodnini in davka od dohodka pravnih oseb) nepoštena in nerazvojna.

Marjan Mačkošek, Predsednik GZS:  »Upamo, da poslanci ne bodo zaobšli stališč GZS in drugih delodajalskih združenj, ker predlog ni korekten do večine državljanov Slovenije in podjetij.«

Fotogalerija