Stališča in komentarji

Stališča in komentarji


Velika novinarska konferenca slovenskega gospodarstva in podjetništva: Točno ob 12h

Na skupni novinarski konferenci so svoja stališča predstavili predsednik GZS Marjan Mačkošek, predsednik OZS Branko Meh, podpredsednik ZDS Miro Smrekar, predsednik ZDOPS Drago Delalut ter predsednik UO SBC Marjan Batagelj. Prišel je trenutek resnice. Časa ni več. Če vlada sprejme predlagano davčno prestrukturiranje, s tem pokaže popolno ignoranco do gospodarstva in podjetništva …

 

Fotogalerija