Stališča in komentarji

Stališča in komentarji


Izjava GZS, OZS, ZDS, ZDOPS in SBC, ki je bila pravkar podana pred Državnim zborom Republike Slovenije

 

IZJAVA

Gospodarske zbornice Slovenije
Obrtno podjetniške zbornice Slovenije
Združenja delodajalcev Slovenije
Združenja delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije in
Kluba slovenskih podjetnikov – SBC


Obveščamo slovensko javnost o naslednjih ugotovitvah.

Ključni predstavniki gospodarstva smo si v zvezi z davčnimi spremembami več mesecev prizadevali z argumenti prepričati Vlado RS, da naj bo davčna reforma odločna, razvojna in pravična.

Ugotavljamo, da Vlada RS naših argumentov ni upoštevala. Pri tem se je sklicevala na javno-finančno konsolidacijo, zaradi katere menda ni mogoče storiti nič več.

Dovolite, da ponovno opozorimo na dejstva:

  • Država pobere 1,3 milijarde evrov več davčnih prilivov kot leta 2013.
  • Javnim uslužbencem v povprečju deli po tisoč evrov bruto višje plače na leto.
  • Zaposlenim v gospodarstvu, ki pomeni večino volivcev, z davčnimi spremembami ponuja le drobtinice (v povprečju letos dobijo 24 evrov, prihodnje leto okoli 150 evrov, bruto na leto).
  • Podjetja pa celo dodatno obremenjuje; tudi z davčnim prestrukturiranjem, o čemer se danes odloča v Državnem zboru.

Torej ne drži, da ni možna odločnejša davčna reforma. Drži pa, da vlada bremena deli krivično. Večini slovenskih davkoplačevalcev, ki delajo v gospodarstvu, ponuja drobtinice, podjetjem pa po nepotrebnem z višjimi davki jemlje še več razvojnega potenciala.

Predsednik vlade dr. Miro Cerar je konec februarja v Državnem zboru dejal naslednje: »Koraki davčne reforme bodo usklajeni v socialnem dialogu z delodajalci in delojemalci, saj prav socialni dialog predstavlja temelj za doseganje širokega družbenega soglasja o prihodnjem razvoju Republike Slovenije in pomembno demokratično vrednoto, ki jo je potrebno utrjevati, razvijati in poglabljati.«

Ne le, da davčno prestrukturiranje doslej ni bilo usklajeno s ključnimi deležniki v gospodarstvu. Kljub obljubi predsednika vlade je ta zakonodaja danes na dnevnem redu zasedanja Državnega zbora. Na pogovore pa nas pristojna ministra vabita – šele jutri.

Zaradi takšnega ravnanja Vlade RS in zaradi krivične porazdelitve učinkov gospodarske rasti, kot smo jih opisali na začetku izjave, apeliramo na poslance Državnega zbora RS, naj ne pustijo gospodarstva in vseh zaposlenih v njem na cedilu in naj v skladu z interesom večine svojih volivcev zahtevajo odločno in pravično davčno reformo, davčno prestrukturiranje pa zavrnejo.

V kolikor bo danes davčno prestrukturiranje potrjeno v Državnem zboru, ne vidimo smisla o nikakršnih nadaljnjih pogovorih s predstavniki vlade in ministrstev o davčni reformi, dokler ne bodo z vladne strani na papirju podana jasna izhodišča za odločno, razvojno in pravično davčno reformo.

V četrtek smo na tiskovni konferenci dejali, da je ulica enaka za vse. Danes smo že prvič na ulici. Pozivamo poslance k pravičnosti, da nam ne bo treba kmalu spet na ulice.

V Ljubljani, 27. septembra 2016

Fotogalerija