Stališča in komentarji

Stališča in komentarji


Država bo vzela dvakrat več, kot je načrtovala

Glede na aktualne podatke iz rebalansa proračuna za leto 2017 je višanje stopnje davka od dohodka pravnih oseb povsem neupravičeno.

Glede na sprejeti proračun za leto 2017 najnovejši vladni predlog rebalansa kaže, da naj bi bili prilivi iz davka na dohodek pravnih oseb višji za 108 milijonov evrov.

Po septembrskih trditvah ministrice za finance Mateje Vraničar Erman naj bi z dvigom davka od dohodka pravnih oseb dodatno pobrali le 60 milijonov evrov. Torej so v rebalansu dvignili oceno skoraj za 80 odstotkov. Pri dohodnini ni tolikšne razlike. Razbremenitev za 100 milijonov evrov je podobna septembra napovedani (106 milijonov evrov), ugotavlja Analitika GZS.

Z javno-finančnega zornega kota bo tako država pobrala še več, kot je bilo znano pred rebalansom. Natančneje: razbremenitev dela so precenili za 7 milijonov evrov, podcenili (načrtno?) pa so priliv iz davka od dohodka pravnih oseb za 48 milijona evrov. Skupaj: proračun je na boljšem za 55 milijonov evrov glede na septembrske napovedi finančnega ministrstva.

Gospodarska rast je torej prispevala svoje, zato se davčni prilivi večajo. Argument, da je z davkom od dohodka pravnih oseb poskrbeti za nujno javno-finančno konsolidacijo je tako še bolj na majavih nogah kot ob prvem glasovanju v Državnem zboru RS.

Fotogalerija