Stališča in komentarji

Stališča in komentarji


Vpis pravice do pitne vode v ustavo brez novih uradnikov

Prvotni predlog ustavnega zakona za vpis pravice do pitne vode v ustavo je temeljil na rešitvah, da javna služba oskrbe s pitno vodo postane državna javna služba. To bi pomenilo ukinitev podjetij, ki izvajajo gospodarsko javno službo vodooskrbe kot edino dejavnost ter prenos njihove dejavnosti na državno raven v obliki javnih zavodov. Ocena je, da bi taka rešitev zahtevala zaposlitev preko 200 novih uradnikov, sporočajo iz GZS Zbornice komunalnega gospodarstva. Prav tako smo zavrli apetite, da se v okviru morebitne vodne agencije zaposli nove uradnike ter posledično krepi javni sektor. 

Fotogalerija