Stališča in komentarji

Stališča in komentarji


Rešitev za finančno jamstvo za deponije

Upravljavci odlagališč bodo lahko pričeli z zapiralnimi deli na odlagališčih in pridobili okoljevarstveno dovoljenje za njihovo odlagališče. S tem je zagotovljen pozitiven učinek na sektor gradbeništva, na zniževanje stroškov upravljavcev odlagališč za vrednost financiranja bančnih garancij in na ohranjanje narave, sporočajo iz GZS Zbornice komunalnega gospodarstva. GZS-ZKG je dosegla spremembe Uredbe o odlagališčih z možnostjo zagotavljanja finančnega jamstva s strani izjav občin – lastnic odlagališč, da bo vsakoletno zagotavljala sredstva za izvajanje predpisanih ukrepov na odlagališču. 

Fotogalerija