Stališča in komentarji

Stališča in komentarji


Državne tovarne ivernih plošč ne bo

GZS Združenje lesne in pohištvene industrije je preprečilo postavitev državne tovarne ivernih plošč v Otiškem vrhu. Nadzorni svet Slovenskih državnih gozdov (SiDG) je zavrnil postavitev te tovarne. To je pomemben precedens tudi za načrtovano postavitev še štirih državnih lesnopredelovalnih centrov s strani SiDG. 

Fotogalerija