Stališča in komentarji


Test MSP je uveden, a zelo omejeno.

Uveden je bil preizkus učinkov novih predpisov na gospodarstvo, vendar je njegova uporaba zelo omejena. Gre za spletno aplikacijo, ki bo namenjana resorjem, ki pripravljajo zakon, interesnim združenjem posameznikom in gospodarskim družbam, vendar naj bi zaživel v tej obliki šele v drugi polovici decembra. Zdaj test MSP izvajajo samo resorji, ki pripravljajo zakon po rednem postopku. GZS je že jasno opozorila, da to ni dovolj, ker so večji problem zakoni po nujnem postopku, skrajšanem postopku in tudi številne vladne uredbe, še posebej s področja okolja. 

Fotogalerija