Stališča in komentarji


Vplivanje pri pripravi pogrebnega zakona

Zakon o pogrebnih in pokopaliških storitvah je v svojem prvem osnutku predvideval popolno liberalizacijo pogrebnih in pokopaliških storitev, kar bi po mnenju ZKG finančno negativno vplivalo na svojce umrlih ter ohranjanje pokopališke kulturne dediščine. V sodelovanju z asociacijami občin so uspeli, da so vsaj temeljne naloge te dejavnosti (prvi prevozi pokojnikov in upravljanje pokopališč) ostale regulirane in v pristojnosti lokalnih skupnosti.

Fotogalerija